Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Zdeňka Voděrková, voderkova@zsdobrovice.cz

Metodik prevence

Mgr. Eva Zvěřinová, zverinova@zsdobrovice.cz

Speciální pedagog

Mgr. Nikola Sejkorová, sejkorova@zsdobrovice.cz

Dokumenty

Přehled poradenských služeb

Preventivní program

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Program proti šikanování ve škole

Kontakty na Školská poradenská zařízení v Mladé Boleslavi

  • PPP (Pedagogicko psychologická poradna)
    Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav
    tel.: 326 731 066, 731 417 226, pppmb@seznam.cz
  • SPC (Speciálně pedagogické centrum)
    Na Celně 2, 293 01 Mladá Boleslav
    tel.: 326 726 053, spcmb@centrum.cz