Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Základní informace

Oficiální název školy:

Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Ředitelka školy: Mgr. Iveta Sedláčková

Adresa: Komenského 46, 294 41 Dobrovice
Typ organizace: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Dobrovice
Účet školy: 0484789369 / 0800
IČ: 750 34 981

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice „Učíme se pro zítřek“ č.j. ZŠD 125/2018, DODATEK č. 1 Práce s technickými materiály, platnost od 1.9.2019

Škola je plně organizovanou školou s 1. – 9. ročníkem.

Organizační složky školy:

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna

Kapacita školy:

 • celková kapacita školy: až 600 dětí
 • školní družina: 4 oddělení, 120 žáků
 • školní rok 2018/19 – 421 dětí

Vedení školy

 • Ředitelka školy: Mgr. Iveta Sedláčková
 • Zástupkyně ředitelky: Mgr. Eva Zvěřinová
 • Vých. poradkyně: Mgr. Zdeňka Voděrková
 • Hospodářka: Olga Dočekalová
 • Účetní: Kateřina Šedivá

Personální zabezpečení

 • pedagogický sbor: 27 učitelek a 4 učitelé
 • školní družina - 4 vychovatelky
 • 6 správních zaměstnanců
 • 2 asistentky pedagoga

Pověřenec pro ochranu osobních údajů