Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Základní informace

Oficiální název školy:

Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Ředitelka školy: Mgr. Iveta Sedláčková

Adresa: Komenského 46, 294 41 Dobrovice
Typ organizace: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Dobrovice
Účet školy: 0484789369 / 0800
IČ: 750 34 981

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice „Učíme se pro zítřek“ č.j. ZŠD 125/2018, DODATEK č. 1 Práce s technickými materiály, platnost od 1.9.2019

Škola je plně organizovanou školou s 1. – 9. ročníkem.

Organizační složky školy:

  • Základní škola
  • Mateřská škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna

Kapacita školy:

  • celková kapacita školy: až 600 dětí
  • školní družina: 5 oddělení, 150 žáků
  • školní rok 2023/2024 - 459 žáků a žákyň

Vedení školy

Pověřenec pro ochranu osobních údajů