Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Zájmové kroužky 2021/2022

Postup přihlášení

  1. vyzvednout přihlášku u vedoucího kroužku
  2. odevzdat přihlášku vedoucímu kroužku
  3. zaplatit kroužek po obdržení PLATEBNÍCH ÚDAJŮ od vedoucího kroužku

Nabídka kroužků

Vhledem k epidemiologické situaci v ČR a doporučení MŠMT nebudou v 1. pololetí školního roku 2021/22 organizovány kroužky ve škole.