Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Doučování

Doučování 2. stupeň

Žáci se přihlásí na doučování prostřednictvím GC den před termínem. Podrobné informace mají žáci ve svých Google Učebnách.

Předmět Ročník Učebna Vyučující Termín
Anglický jazyk 6. - 9. ročník 7.B Mgr. Z. Voděrková pondělí
14:45 - 15:30
Český jazyk 6., 8., 9. ročník 9.B Mgr. L. Vtelenská středa
12:45 - 13:30 
přihlášení v GC
Český jazyk 7. ročník 7.A Mgr. E. Zvěřinová individuální domluva
Český jazyk
od 2. pololetí
9. ročník - příprava na přijímací zkoušky 9.A Mgr. I. Sedláčková středa
12:45 - 13:30
přihlášení v GC
Matematika 7. ročník 7.A Mgr. O. Koffer pondělí
14:45 - 15:30
Matematika 6. + 9. ročník 6.B Mgr. V. Štolcová pátek
12:45 - 13:30
přihlášení v GC
Matematika
od 2. pololetí
6. ročník 6.B Mgr. V. Štolcová pátek
11:30 - 12:15
přihlášení v GC
Matematika
od 2. pololetí
9. ročník - příprava na přijímací zkoušky 6.B Mgr. V. Štolcová pátek
12:45 - 13:30
přihlášení v GC
Matematika 8. ročník 5.B Mgr. S. Mucek pátek
12:45 - 13:30
Fyzika 6. - 9. ročník 8.A Ing. P. Voděrek pátek
12:50 - 13:35
Fyzika 6. - 9. ročník 8.A Ing. P. Voděrek středa
12:50 - 13:35 
přihlášení v GC

Ostatní vyučující 2. stupně poskytují doučování na základě individuální domluvy se žáky nebo v konzultačních hodinách.