Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Školní družina

Provozní doba:

Ranní družina: pondělí - pátek: 6:30 - 7:20 hod.
Odpolední družina: pondělí - pátek: 11:20 - 16:00 hod.

Kontakt

Tel. číslo: +420 731 459 415

Školní družina je součástí základní školy, nachází se v budově I. stupně. Má 4 oddělení s kapacitou 120 žáků.

Personální obsazení:

  • Ludmila Slavíková, vedoucí ŠD
  • Terezie Jehličková
  • Bc. Gabriela Kašpárková
  • Dajána Šimíčková
  • Milena Radová, AP
  • Lucie Hubáčková, AP

Charakteristika školní družiny:

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblastí vzdělávacích, rekreačních či zájmových. Vytváříme takové prostředí, aby se děti cítily spokojené, bezpečné a jisté. Při práci se snažíme, aby každý žák mohl uplatnit své specifické vlohy a schopnosti. V areálu školy využíváme školní zahradu, hřiště a tělocvičnu.

Organizační podmínky:

Do školní družiny jsou děti přijímány přednostně z nižších ročníků I. stupně ZŠ na základě písemných přihlášek. Po obědě přebírají vychovatelky děti u školní jídelny. Odchod žáků ze školní družiny je uskutečňován na základě písemných záznamů o docházce v třídní knize. Jiný způsob je realizován pouze na základě písemné omluvenky, eventuelně po telefonické domluvě s rodiči.