Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

Základní škola a mateřská škola Dobrovice oznamuje organizaci konání zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny 2 třídy (max 50 žáků), přednostně budou přijaty děti ze školského obvodu spádové školy, ostatní dle aktuálních volných míst losem.
Zápis do školy proběhne za osobní přítomnosti dítěte ve škole v budově 1. stupně (vstup přes zónu u
pingpongových stolů), termín - den a čas si rezervujte (informace níže)
9. 4. 2024 od 14:00 do 17:00
10. 4. 2024 od 13:00 do 16:00

na náhradní termín (17. 4. 2024 od 13:00 do 15:00) se prosím nahlaste telefonicky

Žádost o přijetí, dotazník, kopii rodného listu (sken, foto, prostá kopie) či žádost o odklad je možné doručit do školy některým z těchto způsobů:
● datovou schránkou (schránka školy: e7tmcsz)
● e-mailem s elektronickým podpisem (adresa: reditelna@zsdobrovice.cz )
● doporučeným dopisem (adresa: Komenského 46, Dobrovice 294 41)
● osobně do školy v době samotného zápisu
● bude-li žádost podána prostřednictvím jiných technických prostředků, než výše uvedených (např. email bez elektronického podpisu...), je nutné ji do 5 dnů potvrdit (např. telefonicky), jinak se k žádosti nepřihlíží
Potřebné formuláře je možné:
● při použití aplikace „zápisy online“ (odkaz na wwww.zsdobrovice.cz) vyplnit do připravených
formulářů; odkaz bude aktivní od 29. 3. 2024 - rezervace termínu
● vytisknout z webových stránek školy
● vyzvednout ve škole (po telefonické domluvě) nebo na příslušných obecních úřadech
Rodiče, kteří budou žádat odklad školní docházky, musí doručit:
● žádost o odklad (www.zsdobrovice.cz/skola/dokumenty.php )
● vyjádření pediatra
● vyjádření PPP/SPC
 

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte:
sekretariat@zsdobrovice.cz; reditelna@zsdobrovice.cz
telefon: 326 398 338; 326 398 339; 736 629 574

V Dobrovici 22. 2. 2024, Mgr. Iveta Sedláčková (ředitelka školy)

Zpět