Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Zájezd do Velké Británie pro žáky 7. - 9. ročníku

To nejlepší z Anglie

Termín zájezdu: 23. 4. - 29. 4. 2023

Cena: 10 690,- + 125 liber (vstupy a MHD)

Program:

 1. den: Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais.
 2. den: Celodenní prohlídka Londýna (Westminster Abbey, parlament, Buckinghamský palác, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square). Odpoledne návštěva Muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Londýně.
 3. den: Dopoledne vyjížďka ke slavným útesům White Cliffs, lemujících jih Velké Británie, poté přejezd do Brightonu, návštěva zábavního mola Brighton Pier, dětského casina, a nové vyhlídkové Věže i360, shopping v uličkách The North Lanes a procházka kolem Brighton Pavillion. Večer návrat na ubytování.
 4. den: Dopoledne návštěva prehistorické památky Stonehenge. Odpoledne přejezd do města Salisbury, prohlídka zdejší překrásné katedrály, kde je uchován jeden z originálů Magny Charty. Večer návrat na ubytování.
 5. den: Dopoledne prohlídka univerzitního města Oxford, pěší prohlídka města s průvodcem (Christ Church College, High Street, Redcliff Camera, Clarendon Building, Carfax Tower atd). Odpoledne návštěva filmových studií Warner Bros a expozice Making of Harry Potter, věnovaná malému čaroději, který okouzlil mladé i starší diváky. Večer návrat na ubytování.
 6. den: Dopoledne pěší prohlídka čtvrti City (St. Paul´s Cathedral, Mansion House, Millenium Bridge, Tate Modern, Tower Bridge) s návštěvou Tower of London či London Bridge Experience. Odpoledne návštěva Science Museum. Večer odjezd zpět do ČR.
 7. den: Návrat do České republiky v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: 

 • dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, kávovar, lednička, bufet, WC, video)
 • 2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) přes kanál La Manche
 • 4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčků)
 • komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna 
 • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • bezplatné přistavení autobusu (min. 13 účastníků)
 • dopravu účastníků do místa setkání s hostitelskou rodinou
 • služby průvodce po celou dobu zájezdu a dodání informačních materiálů

Cena nezahrnuje:

 •  MHD a vstupy do navštívených objektů a atrakcí cca 125 liber

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu:

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč
 • pojištění zavazadel 18 000 Kč
 • úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč
 • pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč
 • pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku
 • pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.) 100% stornopoplatku

Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů, než je onemocnění či závažní rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky:
 a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu
 b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu
 c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu
 d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu 
 e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu. 

 

Zpět