Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Žák musí vidět, že to, čemu se učí, není Utopie nebo z Platónových idejí, nýbrž že jsou to věci opravdu nás obklopující, jejichž pravé poznání přinese pravý užitek pro život.
(J. A. Komenský: Velká didaktika)

Školní rozcestník

Bruslete s úsměvem, sportujte s radostí

Nábor žáků do nového sportovního oddílu

Opatření ke snížení bezpečnostních rizik žáků a zaměstnanců

Vážení rodiče,

V naší škole se zpřísňují bezpečnostní opatření proti vniknutí cizích osob do budovy...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz