Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Žák musí vidět, že to, čemu se učí, není Utopie nebo z Platónových idejí, nýbrž že jsou to věci opravdu nás obklopující, jejichž pravé poznání přinese pravý užitek pro život.
(J. A. Komenský: Velká didaktika)

Školní rozcestník

Nástup do školy - organizace

Organizace 1. 9. 2016

Informace pro prvňáčky

* Začátek vyučování v 8:00, setkání před hlavním vstupem...

Upozornění pro rodiče a žáky ZŠ a MŠ Dobrovice

Vzhledem k nadále probíhajícím stavebním pracím v okolí školky Vás prosíme o maximální opatrnost při cestě do...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz