Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Žák musí vidět, že to, čemu se učí, není Utopie nebo z Platónových idejí, nýbrž že jsou to věci opravdu nás obklopující, jejichž pravé poznání přinese pravý užitek pro život.
(J. A. Komenský: Velká didaktika)

Školní rozcestník

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Dobrovice

Školní rok 2017/2018

 

Identifikační číslo žáka:                         Identifikační číslo...

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí
(březen...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz