Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Dobrovice oznamuje, že zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 3. a 11. května 2022 od 13:00 do 16:30 hod v budově 1. stupně ZŠ u ping pong stolů (12. okno).

Termín odevzdání si zarezervujte na www.zsdobrovice.cz - (úvodní stránka - Online zápis do školy)

Organizace zápisu:

1. zápis do mateřské školy proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

2. žádost o přijetí je možno do školy doručit:

  • datovou schránkou (schránka školy: e7tmcsz )

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)

  • doporučeným dopisem (adresa: Komenského 46, 294 41 Dobrovice)

  • osobně do školy v určených dnech (3. a 11. května od 13:00 do 16:30)

3. potřebné formuláře je možné:

4. Zákonní zástupci dítěte doručí v daných dnech (3. a 11. května od 13:00 do 16:30) do školy (budova 1. stupně - tzv. zóna – ping pong stoly – 12. okno v přízemí)

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte + kopii očkovacího průkazu

  • kopii rodného listu dítěte

  • dotazník o dítěti

  • ke kontrole občanský průkaz zákonného zástupce

  • doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte: sekretariat@zsdobrovice.czreditelna@zsdobrovice.cz , msdobrovice@seznam.cz

Telefon: 326 398 338, 326 398 339, 326 398 216, 735 729 060

V Dobrovici 11. 4. 2022                                                             Mgr. Iveta Sedláčková (ředitelka školy)
Zpět