Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Základní škola a mateřská škola Dobrovice oznamuje organizaci konání zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. 
Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny 2 třídy (max 56 žáků), přednostně budou přijaty děti ze školského obvodu spádové školy, ostatní dle aktuálních volných míst losem.
Zápis do školy proběhne za osobní přítomnosti dítěte ve škole v budově 1. stupně ( vstup přes zónu u pingpongových stolů)
 
4. 4. 2023 od 14:00 do 17:00
5. 4. 2023 od 13:00 do 16:00
 
 na náhradní termín (12. 4. 2022 od 13:00 do 15:00) se prosím nahlaste telefonicky 
 
                             (změna pro variantu distančního zápisu je vyhrazena)
 
Žádost o přijetí, dotazník, kopii rodného listu (sken, foto, prostá kopie) či žádost o odklad je možné doručit do školy některým z těchto způsobů:
 • datovou schránkou (schránka školy: e7tmcsz)
 • e-mailem s elektronickým podpisem (adresa: reditelna@zsdobrovice.cz )
 • doporučeným dopisem (adresa: Komenského 46, Dobrovice 294 41)
 • osobně do školy v době samotného zápisu
Bude-li žádost podána prostřednictvím jiných technických prostředků, než výše uvedených (např. email bez elektronického podpisu…), je nutné ji do 5 dnů potvrdit (např. telefonicky), jinak se k žádosti nepřihlíží.
 
Potřebné formuláře je možné:
 • při použití aplikace „zápisy online“ (odkaz na wwww.zsdobrovice.cz) vyplnit do připravených formulářů; odkaz bude aktivní od 27. 3. 2023 - možnost rezervace termínu
 • vytisknout z webových stránek školy 
 • vyzvednout ve škole (po telefonické domluvě) nebo na příslušných obecních úřadech
 
Rodiče, kteří budou žádat odklad školní docházky, musí doručit: 
 • žádost o odklad (www.zsdobrovice.cz/skola/dokumenty.php )
 • vyjádření pediatra
 • vyjádření PPP/SPC
 
V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte:  sekretariat@zsdobrovice.cz; reditelna@zsdobrovice.cz
telefon: 326 398 338; 326 398 339; 736 629 574
 
 
V Dobrovici 24. 2. 2023                 Mgr. Iveta Sedláčková  (ředitelka školy)
 
Motivační část zápisu
 • cca 20 min setkání paní učitelky/pana učitele s dítětem a jeho zákonným zástupcem
Motivační rozhovor s učitelkou/učitelem, jehož obsahem může být:
 • dotaz na jméno, příjmení, bydliště, věk, jména rodičů, jména sourozenců
 • orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu) 
 • může požádat dítě o recitaci básně, zazpívání písně     
 • převyprávění krátké pohádky dle obrázku či namalování lidské postavy
 • rytmizace
 • matematické dovednosti – např. více x méně
 • jazykové dovednosti – např. opakování slov s „problematickými hláskami“
 • proberou spolu barvy a tvary 
 • požádá jej o vyřešení jednoduchého úkolu
 
Informace k organizaci zápisu dětí do 1. třídy

Dokumenty nutné při zápisu

Zpět