Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

Základní škola a mateřská škola Dobrovice oznamuje organizaci konání zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Zápis do školy proběhne za osobní přítomnosti dítěte ve škole v budově 1. stupně ( vstup přes zónu u pingpongových stolů) 6. 4. a 7. 4. od 13:00 do 18:00. Na náhradní termín (20. 4. 2022 od 13:00 do 16:00) se prosím nahlaste telefonicky. (Změna pro variantu distančního zápisu je vyhrazena.)
 
Žádost o přijetí, dotazník, kopii rodného listu (sken, foto, prostá kopie) či žádost o odklad je možné doručit do školy:
 • datovou schránkou (schránka školy: e7tmcsz)
 • e-mailem s elektronickým podpisem (adresa: reditelna@zsdobrovice.cz )
 • doporučeným dopisem (adresa: Komenského 46, Dobrovice 294 41)
 • osobně do školy v době samotného zápisu
 • bude-li žádost podána prostřednictvím jiných technických prostředků, než výše uvedené (např. email bez elektronického podpisu...), je nutné ji do 5 dnů potvrdit (např. telefonicky), jinak se k žádosti nepřihlíží
Potřebné formuláře je možné:
 • při použití aplikace „zápisy online“ (odkaz na wwww.zsdobrovice.cz) vyplnit do připravených formulářů; odkaz bude aktivní od 28. 3. 2022 - možnost rezervace termínu
 • vytisknout z webových stránek školy
 • vyzvednout ve škole (po telefonické domluvě) nebo na příslušných obecních úřadech
Rodiče, kteří budou žádat odklad školní docházky, musí doručit:
V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte:
sekretariat@zsdobrovice.cz; reditelna@zsdobrovice.cz
telefon: 326 398 338; 326 398 339; 736 629 574
 
Mgr. Iveta Sedláčková (ředitelka školy)
V Dobrovici 1. 3. 2022
 
Motivační část zápisu
 • cca 20 min setkání paní učitelky s dítětem a jeho zákonným zástupcem
Motivační rozhovor s učitelkou, jehož obsahem může být:
 • dotaz na jméno, příjmení, bydliště, věk, jména rodičů, jména sourozenců
 • orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu)
 • paní učitelka může požádat dítě o recitaci básně, zazpívání písně
 • převyprávění krátké pohádky dle obrázku či namalování lidské postavy
 • rytmizace
 • matematické dovednosti – např. více x méně
 • jazykové dovednosti – např. opakování slov s „problematickými hláskami“
 • proberou spolu barvy a tvary
 • požádá jej o vyřešení jednoduchého úkolu
Zpět