Učitelský sbor

 • Mgr. Iveta Sedláčková, ředitelka školy, učitelka D
 • Mgr. Eva Zvěřinová, zástupkyně ředitelky školy, učitelka Čj, Aj

Pedagogičtí pracovníci – 1. stupeň

 • Mgr. Kopřivová Eliška, třídní učitelka 1.A
 • Mgr. Petra Suchardová, třídní učitelka 1.B
 • Mgr. Útratová Julie, třídní učitelka 2.A
 • Mgr. Kalábová Miroslava, třídní učitelka 2.B
 • Mgr. Alžběta Doškářová, třídní učitelka 3.A
 • Mgr. Petra Lapuníková, třídní učitelka 3.B
 • Mgr. Čumpelíková Marcela, třídní učitelka 4.A
 • Mgr. Hovancová Margaréta, třídní učitelka 4.B
 • Mgr. Šilhavá Hana, třídní učitelka 5.A
 • Mgr. Jolana Nezbedová, třídní učitelka 5.B, učitelka SKN
 • Mgr. Zdeňka Voděrková, učitelka, Aj
 • Konývková Eva , učitelka Inf
 • Mgr. Kunová Marcela, učitelka M, Vč
 • Mgr. Dana Kučerová, učitelka Čj
 • Mgr. Lenka Ďurišová, učitelka Aj
 • Mgr. Veronika Pospíšilová, učitelka Aj
 • Mgr. Eva Zvěřinová, učitelka Aj
 • Mgr. Jana Hanousková, učitelka Hv, Vč
 • Mgr. Ivana Velebná, učitelka Hv, Vč
 • Ludmila Chuchválková, asistentka pedagoga
 • Dajána Šimíčková, asistentka pedagoga

Pedagogičtí pracovníci – 2. stupeň

 • Mgr. Zdeňka Voděrková, třídní učitelka 6.A, Aj, Rj, výchovná poradkyně
 • Mgr. Petra Šulcová, třídní učitelka 6.B, Čj, Tv, Vv
 • Ing. Pavel Voděrek, třídní učitel 7.A, F, Př, Tv, Inf
 • Mgr. Veronika Pospíšilová, třídní učitelka 7.B, Aj, CAJ
 • Mgr. Jana Dědinová, třídní učitelka 8.A, metodička prevence, Př, Ch
 • Mgr. Kateřina Sobotková, třídní učitelka 8.B, Čj, Nj
 • Mgr. Václava Štolcová, třídní učitel 9.A, M, F, SPr
 • Mgr. Eva Zvěřinová, třídní učitelka 9.B, zástupkyně ředitelky, Čj, Aj
 • Mgr. Lenka Ďurišová, učitelka, Caj
 • Mgr. Jana Hanousková, učitelka - Hv
 • Mgr. Ondřej Koffer, učitel - Z, Tv, Vko
 • Eva Konývková, učitelka - Inf, Hv, Tv, Vv
 • Vita Kovářová, učitelka - M, Inf
 • Mgr. Jolana Nezbedová, učitelka, D, Z
 • Mgr. Iveta Sedláčková, ředitelka školy, učitelka Čj, D
 • Mgr. Ivana Velebná, učitelka Hv
 • Ludmila Chuchválková, asistentka pedagoga

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

 

bude otevřena od 6:30 – 16:00 v těchto týdnech:

1....

Přijímací řízení - komentář k připomínkám

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a odevzdání dotazníků, které mi slouží jako zpětná vazba v mé práci...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800