Přehled tříd

  • Školu navštěvuje ve školním roce 2018/2019 celkem 403 žáků v 17 třídách. Z toho je na I.stupni 253 žáků a na II. stupni 150 žáků. Celkem je v naší škole 208 chlapců a 195 dívek.
 
třída třídní učitel/ka chlapců dívek žáků celkem
1. A Mgr. Eliška Kopřivová
1. B Mgr. Petra Suchardová
2. A Mgr. Útratová Julie 17 10 27
2. B Mgr. Kalábová Miroslava 16 9 25
3. A Mgr. Doškářová Alžběta 12 14 26
3. B Mgr. Lapuníková Petra 14 13 27
4. A Mgr. Čumpelíková Marcela 6 13 19
4. B Mgr. Hovancová Margaréta 8 13 21
5. A Mgr. Šilhavá Hana 15 13 28
5. B Mgr. Suchardová Petra 17 11 28
6. A Mgr. Voděrková Zdeňka 16 10 26
6. B Mgr. Šulcová Petra 12 14 26
7. A Ing. Voděrek Pavel 11 8 19
7. B Bc. Pospíšilová Veronika 6 11 17
8. A Mgr. Jana Dědinová 12 8 20
8. B Mgr. Kateřina Sobotková 11 9 20
9. A Mgr. Štolcová Václava 11 14 25
9. B Mgr. Zvěřinová Eva 10 13 23

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

 

bude otevřena od 6:30 – 16:00 v těchto týdnech:

1....

Přijímací řízení - komentář k připomínkám

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a odevzdání dotazníků, které mi slouží jako zpětná vazba v mé práci...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800