Konzultační hodiny učitelů pro rodiče a žáky

  • Konzultační hodiny učitelů 1. stupně

třídní učitelka 1.A Mgr. Kopřivová Eliška 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:00
třídní učitelka 1.B Mgr. Suchardová Petra 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:00
třídní učitelka 2.A Mgr. Útratová Julie 1. úterý v měsíci 14:00 - 14:40
třídní učitelka 2.B Mgr. Kalábová Miroslava 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:30
třídní učitelka 3.A Mgr. Doškářová Alžběta 1.pondělí v měsíci 14:00 - 15:00
třídní učitelka 3.B Mgr. Lapuníková Petra 1.pondělí v měsíci 14:00 - 15:00
třídní učitelka 4.A Mgr. Marcela Čumpelíková 1.pondělí v měsíci 14:15 - 14:45
třídní učitelka 4.B Mgr. Margaréta Hovancová 1.pondělí v měsíci 14:00 - 14:30
třídní učitelka 5.A Mgr. Hana Šilhavá 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:00
třídní učitelka 5.B Mgr. Nezbedová Jolana 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:00
vých. poradkyně, uč. Aj Mgr. Voděrková Zdeňka každý čtvrtek 14:45 - 15:15
zástupce ředitele, Aj Mgr. Zvěřinová Eva po telefonické dohodě
učitelka M, Vč Mgr. Marcela Kunová 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:00
učitelka Čj Mgr. Dana Kučerová 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:00
učitelka Aj Mgr. Veronika Pospíšilová 1. úterý v měsíci 14:40 - 15:15
učitelka Hv, Vč Mgr. Jana Hanousková po telefonické dohodě
učitelka Hv, Vč Mgr. Ivana Velebná po telefonické dohodě
učitelka Inf Vita Kovářová 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:00
učitelka Inf Konývková Eva po telefonické dohodě
učitelka Aj Mgr. Ďurišová Lenka po telefonické dohodě
asistentka pedagoga Chuchválková Ludmila po telefonické dohodě
asistentka pedagoga Šimíčková Dajána po telefonické dohodě

  • Konzultační hodiny učitelů 2. stupně

ředitelka školy, učitelka D Mgr. Sedláčková Iveta po telefonické dohodě
zástupkyně ředitele, uč. Čj, Aj Mgr. Zvěřinová Eva po telefonické dohodě
třídní učitelka. 6.A, Aj, Rj Mgr. Voděrková Zdeňka každý čtvrtek 14:45 - 15:15
vých. poradkyně, učitelka Aj, Rj Mgr. Voděrková Zdeňka po tel. dohodě kdykoli
metodička prevence Mgr. Dědinová Jana 1. úterý v měsíci 14:40 - 15:15
třídní uč. 6.B Mgr. Petra Šulcová 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:00
třídní uč. 7.A Ing. Voděrek Pavel 1. pondělí v měsíci 14:45 - 15:30
třídní uč. 7.B Mgr. Veronika Pospíšilová 1. úterý v měsíci 14:40 - 15:15
třídní učitelka 8.A Mgr. Dědinová Jana 1. úterý v měsíci 14:40 - 15:15
třídní uč. 8.B Mgr. Kateřina Sobotková 1. středa v měsíci 14:00 - 14:30
třídní uč. 9.A Mgr. Štolcová Václava 1. úterý v měsíci 14:40 - 15:15
třídní uč. 9.B Mgr. Zvěřinová Eva po telefonické dohodě
učitelka Z,D Mgr. Jolana Nezbedová 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:00
učitel Z, Tv, Vko Mgr. Ondřej Koffer 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:00
učitelka M, Inf Vita Kovářová 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:00
učitelka Inf, Hv, Tv, Vv Konývková Eva po telefonické dohodě

Doporučujeme, aby se rodiče na konzultační hodiny objednali (telefonicky nebo přes systém Bakalář), učitel/ka si bude moci zjistit informace od ostatních vyučujících, připraví si materiály (písemky, zápisy z třídního deníku, …). Konzultace lze objednat po telefonické domluvě i v jiných dnech a hodinách.

Děkujeme

Náhradní termíny konzultací po telefonické dohodě, tel. 326 398 339, 736 629 574

Konzultační hodiny mohou využívat rodiče i žáci.

Doučování z fyziky - pátek od 12:45 Ing. Pavel Voděrek

Doučování z matematiky 2. stupeň - pátek od 12:45 - 13:45 Vita Kovářová

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

 

bude otevřena od 6:30 – 16:00 v těchto týdnech:

1....

Přijímací řízení - komentář k připomínkám

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a odevzdání dotazníků, které mi slouží jako zpětná vazba v mé práci...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800