Konzultační hodiny učitelů pro rodiče a žáky

  • Konzultační hodiny učitelů 1. stupně

třídní učitelka 1.A Mgr. Marcela Čumpelíková 1.pondělí v měsíci 13:00 - 14:00
třídní učitelka 1.B Mgr. Margaréta Hovancová 1.úterý v měsíci 13:00 - 14:00
třídní učitelka 2.A Mgr. Kopřivová Eliška 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:00
třídní učitelka 2.B Mgr. Suchardová Petra 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:00
třídní učitelka 3.A Mgr. Útratová Julie 1. pondělí v měsíci 14:00 - 14:45
třídní učitelka 3.B Mgr. Kalábová Miroslava 1. úterý v měsíci 14:15 - 15:15
třídní učitelka 4.A Mgr. Doškářová Alžběta 1.úterý v měsíci 14:00 - 15:00
třídní učitelka 4.B Mgr. Lapuníková Petra 1.úterý v měsíci 14:00 - 15:00
třídní učitelka 5.A Mgr. Radová Martina 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:00
třídní učitelka 5.B Mgr. Hana Šilhavá 1. úterý v měsíci 14:30 - 15:30
zástupce ředitele, Aj Mgr. Zvěřinová Eva po telefonické dohodě
učitelka Čj Mgr. Dana Kučerová 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:00
učitelka Aj Mgr. Veronika Pospíšilová 1. úterý v měsíci 14:40 - 15:15
učitelka Hv, Vč Mgr. Ivana Velebná po telefonické dohodě
učitel Inf Ing. Voděrek Pavel 1. pondělí v měsíci 14:45 - 15:30
učitelka Inf Konývková Eva po telefonické dohodě
učitelka Aj Mgr. Ďurišová Lenka po telefonické dohodě
asistentka pedagoga Chuchválková Ludmila po telefonické dohodě
asistentka pedagoga Šimíčková Dajána po telefonické dohodě

  • Konzultační hodiny učitelů 2. stupně

ředitelka školy, učitelka D Mgr. Sedláčková Iveta po telefonické dohodě
zástupkyně ředitele, uč. Čj, Aj Mgr. Zvěřinová Eva po telefonické dohodě
metodička prevence Mgr. Zvěřinová Eva po telefonické dohodě
třídní uč. 6.A Mgr. Ondřej Koffer každé pondělí 14:45 - 15:15
třídní uč. 6.B Mgr. Štolcová Václava každé pondělí 14:45 - 15:00
třídní uč. 7.A, Aj, Rj Mgr. Voděrková Zdeňka každé úterý 14:45 - 15:15
vých. poradkyně, učitelka Aj, Rj Mgr. Voděrková Zdeňka po tel. dohodě kdykoli
třídní uč. 7.B Mgr. Petra Šulcová každé úterý 14:45 - 15:00
třídní uč. 8.A Ing. Voděrek Pavel 1. pondělí v měsíci 14:45 - 15:30
třídní uč. 8.B Mgr. Veronika Pospíšilová každé pondělí 14:45 - 15:00
třídní uč. 9.A Mgr. Dědinová Jana každé pondělí 14:45 - 15:00
třídní uč. 9.B Mgr. Kateřina Sobotková 1. středa v měsíci 14:40 - 15:00
učitelka Čj, D Mgr. Vtelenská Lucie každé úterý 14:40 - 15:00
učitelka Z,D Mgr. Jolana Kofferová každé pondělí 14:45 - 15:00
učitelka M Vita Kovářová každé pondělí 14:45 - 15:00
učitelka Inf, Hv, Tv, Vv Konývková Eva po telefonické dohodě

Doporučujeme, aby se rodiče na konzultační hodiny objednali (telefonicky nebo přes systém Bakalář), učitel/ka si bude moci zjistit informace od ostatních vyučujících, připraví si materiály (písemky, zápisy z třídního deníku, …). Konzultace lze objednat po telefonické domluvě i v jiných dnech a hodinách.

Děkujeme

Náhradní termíny konzultací po telefonické dohodě, tel. 326 398 339, 736 629 574

Konzultační hodiny mohou využívat rodiče i žáci.

Doučování z fyziky 8. a 9. tř. - pátek od 12:45, Ing. Pavel Voděrek

Doučování z fyziky 6. a 7. tř. - středa od 12:45, Ing. Pavel Voděrek

Doučování z matematiky 2. stupeň - středa od 14:00, Vita Kovářová

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky a doučování - úterý od 14:45, Vita Kovářová

Doučování z matematiky 6. a 7. třídy - pátek 11:25 - 12:25, Mgr. Václava Štolcová

Doučování z anglického jazyka - pátek 12:45 - 13:45, Mgr. Veronika Pospíšilová

Školní kolekce oblečení

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve spolupráci se Schools United jsme si nechali v loňském roce vytvořit

Přestavba webových stránek školy

Z důvodu přestavby webových stránek nejsou všechny informace zde uvedené aktuální. V případě nejasností...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981