Aktuality a školní akce

Změna účtování záloh stravného

Vloženo: 25.10.2018

Z důvodu změny ze strany České spořitelny jsme nuceni pozměnit účtování záloh stravného. Dosavadní způsob vracení přeplatků 2x ročně na vaše účty končí. Nově bude záloha na příští měsíc ponížena o odhlášené...

celý text

Informace k platbám na školní účet

Vloženo: 24.9.2018

Informace k platbám na školní účet

Vážení rodiče,

platby za družinu a kroužky plaťte podle Pokynů pro úhradu družiny a kroužků http://www.zsdobrovice.cz/cely-prispevek.php?id=229

Plaťte pouze výši částky...

celý text

Rozpis plateb zájezdu do Velké Británie

Vloženo: 24.9.2018

Rozpis plateb zájezdu do Velké Británie

·        platí pouze pro žáky s podanou a PŘIJATOU přihláškou!

Zálohy plaťte na účet školy (sekce Kontakty na webových stránkách) a uvádějte variabilní symbol žáka (osobní...

celý text

Lyžařský výcvik 2019

Vloženo: 13.9.2018

Vážení rodiče!

V organizování lyžařských výcvikových kurzů má naše škola dlouholetou tradici. V důsledku neustálého cenového růstu a ztráty všech dotací se stává týdenní pobyt v Krkonoších či Jizerských horách...

celý text

Pokyny pro úhradu kroužků na období říjen – prosinec 2018

Vloženo: 12.9.2018

 

den

název kroužku

vedoucí kroužku

čas

cena

specifický symbol

celý text

Zájezd do Velké Británie

Vloženo: 09.9.2018

Základní škola a mateřská škola Dobrovice pořádá pro žáky II. stupně zájezd

 

Za perlami Velké Británie

 

Termín zájezdu:   přelom dubna a května 2019

 

1.den:   Odjezd z České republiky...

celý text

Prohlášení školy k omezení používání mobilních telefonů

Vloženo: 03.9.2018

Prohlášení školy k omezení používání mobilních telefonů.

 

Vážení rodiče,

v těchto dnech jste obdrželi upravenou verzi „Souhlasu zákonného zástupce“. Jedním z bodů souhlasu je nově omezení používání...

celý text

Změna účtování záloh stravného

Z důvodu změny ze strany České spořitelny jsme nuceni pozměnit účtování záloh stravného. Dosavadní způsob...

Informace k platbám na školní účet

Informace k platbám na školní účet

Vážení rodiče,

platby za družinu a kroužky plaťte podle Pokynů pro...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800