Školní projekt

Recyklohraní

Výzva č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014757

Naše škola získala finanční prostředky ve výši 1 318 348,00 Kč na realizaci těchto šablon:

Mateřská škola

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ – DVPP
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze, projektové vzdělávání
 • Projektové dny ve škole a projektové dny mimo školu
 • Sdílení zkušeností pedagogů

Základní škola

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu – čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze, osobnostně sociální rozvoj
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • Sdílení zkušenosti pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ – Mgr. M. Hovancová - čtvrtek 12:50 – 14:20
 • Badatelský klub - Mgr. O. Koffer – pátek 13:00 – 14:30
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektové dny mimo školu
 • CLIL

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Vyučujíci Předmět Čas
Mgr. V. Štolcová M - 2. st. (6. - 7. ročník) pátek 11:25 – 12:25
Mgr. V. Pospíšilová AJ - 2. st. pátek 12:45 – 13:45
Ing. P. Voděrek F  - 2. st. (6. - 7. ročník) středa 12:45 – 13:45
Ing. P. Voděrek F  - 2. st. (8. - 9. ročník) středa 12:45 – 13:45
Mgr. E. Kopřivová napříč předměty - 2. ročník pondělí 12:00 – 13:00
Mgr. P. Suchardová napříč předměty - 2. ročník čtvrtek 11:40 – 12:40
Mgr. M. Kalábová napříč předměty - 3. ročník čtvrtek 12:45 – 13:45
V. Kovářová M - 2. st. (7. - 9. ročník) středa 14:00 – 15:00
V. Kovářová M - 2. st. (7. - 9. ročník) středa 14:45 – 15:45
Mgr. M. Čumpelíková napříč předměty - 1. ročník čtvrtek 11:40 – 12:40
Mgr. M. Hovancová napříč předměty - 1. ročník pátek 11:45 – 12:45

Školní kolekce oblečení

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve spolupráci se Schools United jsme si nechali v loňském roce vytvořit

Přestavba webových stránek školy

Z důvodu přestavby webových stránek nejsou všechny informace zde uvedené aktuální. V případě nejasností...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981