Školní projekt

Recyklohraní

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006216

Naše škola získala finanční prostředky ve výši 1 261 095,00 Kč na realizaci těchto šablon:

Mateřská škola

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ DVPP v rozsahu 16 hod – čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ – DVPP v rozsahu 24 hod
 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ - DVPP v rozsahu 60 hod
 • Individualizace vzdělávání v MŠ – DVPP v rozsahu 40 hod
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči v MŠ – 6 setkání rodičů s odborníky

Základní škola

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 8, 16, 32, 56, 80 hodin – čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze, mentoring
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • Sdílení zkušenosti pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • Nové metody ve výuce na ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (každý čtvrtek – Mgr. Margaréta Hovancová)
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Vyučujíci Předmět Čas
Mgr. E. Zvěřinová ČJ, AJ - 2. st. středa 12:45 – 13:45
Bc. V. Pospíšilová AJ - 2. st. pátek 11:30 – 12:30
Ing. P. Voděrek F  - 2. st. pátek 12:50 – 13:50
Mgr. E. Kopřivová ČJ, M - 5. tř. pátek 11:30 – 12:30
Mgr. P. Suchardová náprava vývojových poruch učení – 1. st. čtvrtek 11:25 – 12:25
Mgr. J. Útratová první ročník – jazyk, motorika čtvrtek 11:40 – 12:40
V. Kovářová M 2. st. pátek 11:25 – 12:25

Volná pracovní místa

Základní škola a mateřská škola Dobrovice přijme:

Uklízeče/uklízečku na 100% úvazek – začátek pracovní doby...

Pracovníci Základní školy a mateřské školy Dobrovice se 6.11. připojují ke stávce

Ve středu 6. 11. 2019 není schopno vedení školy zajistit provoz organizace, protože se zaměstnanci Základní...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz