Školní projekt

Recyklohraní

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006216

Naše škola získala finanční prostředky ve výši 1 261 095,00 Kč na realizaci těchto šablon:

Mateřská škola

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ DVPP v rozsahu 16 hod – čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ – DVPP v rozsahu 24 hod
 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ - DVPP v rozsahu 60 hod
 • Individualizace vzdělávání v MŠ – DVPP v rozsahu 40 hod
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči v MŠ – 6 setkání rodičů s odborníky

Základní škola

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 8, 16, 32, 56, 80 hodin – čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze, mentoring
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • Sdílení zkušenosti pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • Nové metody ve výuce na ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (každý čtvrtek – Mgr. Margaréta Hovancová)
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Vyučujíci Předmět Čas
Mgr. E. Zvěřinová ČJ, AJ - 2. st. středa 12:45 – 13:45
Bc. V. Pospíšilová AJ - 2. st. pátek 11:30 – 12:30
Ing. P. Voděrek F  - 2. st. pátek 12:50 – 13:50
Mgr. E. Kopřivová ČJ, M - 5. tř. pátek 11:30 – 12:30
Mgr. P. Suchardová náprava vývojových poruch učení – 1. st. čtvrtek 11:25 – 12:25
Mgr. J. Útratová první ročník – jazyk, motorika čtvrtek 11:40 – 12:40
V. Kovářová M 2. st. pátek 11:25 – 12:25

Školní kolekce oblečení

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve spolupráci se Schools United jsme si nechali v loňském roce vytvořit

Přestavba webových stránek školy

Z důvodu přestavby webových stránek nejsou všechny informace zde uvedené aktuální. V případě nejasností...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981