Školní projekt

Sběr použitých surovin v naší škole (Recyklohraní)

Naše škola je od školního roku 2008/09 zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.

V rámci projektu sbíráme
  • starý papír
  • staré baterie a akumulátory
  • vyřazená drobná elektrozařízení (např. starý mobil, kalkulačka, telefon, vysoušeč vlasů, kulma, žehlička, elektrohračky, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač, atd.)
  • použitý rostlinný olej (tuk) – přinesený v PET lahvi

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny v budově 2. stupně ZŠ (box na elektrozařízení + box na baterie), v budově 1. stupně (box na baterie).

Recyklohraní Naši žáci se zapojují také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které nám organizátoři projektu zadávají.Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz.

Ve školním roce 2009/10 jsme se zapojily do dalšího ekologického projektu – sběr použitého rostlinného oleje. Spolupracujeme se společností Prague Management International, která se zabývá výzkumem a rozvojem alternativních zdrojů energie a vyrábí z použitého rostlinného oleje ekologická paliva. Naše škola je vybavena sběrnou nádobou (v budově 2.stupně), kam je možné vhazovat přecezený olej přímo v PET lahvi. (více informací o projektu na www.p-m-i.cz)

Školní kolekce oblečení

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve spolupráci se Schools United jsme si nechali v loňském roce vytvořit

Přestavba webových stránek školy

Z důvodu přestavby webových stránek nejsou všechny informace zde uvedené aktuální. V případě nejasností...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981