Mateřská škola

"Všechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“
(Robert Fulghum)

Motto:

"Děti nechtějí být tiše, ale chtějí si povídat. Nechtějí sedět, ale být aktivní. Nechtějí monology, ale dialogy. Nechtějí být chváleny, ale chtějí uznání. Nechtějí pracovat rukama nebo hlavou, ale chtějí pracovat rukama i hlavou. Chtějí, aby byly chápány a ne souzeny. Nechtějí být nevytížené ani přetížené, ale každé dítě se chce učit podle svých schopností.“
(Christel Manske)

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola se nachází v kopci směrem k  Vinařicím. Byla otevřena v srpnu roku 1981 a fungovala jako samostatný objekt. K 1.1. 2003 se mateřská škola spojila se základní školou a stala se příspěvkovou organizací. Obě školy se nacházejí ve společném areálu, který je propojen zahradou.

Mateřskou školu tvoří pět pavilonů. V každém z těchto pavilonů se nachází třída, herna (ložnice), přípravna jídla, WC s koupelnou a šatna pro děti, dále také WC a šatna pro personál. Ve spojovací chodbě, která umožňuje přístup do všech pavilonů se nachází prádelna se sušárnou a kancelář vedoucí učitelky. Původně tvořily mateřskou školu tři pavilony pro děti a jeden hospodářský. Tento hospodářský pavilon byl přizpůsoben pro děti v roce 2007 a v roce 2014 byla přistavěna pátá třída. V roce 2017 byl vybudován výtah, který propojuje budovu mateřské školy se školní jídelnou a slouží k dopravě svačin a obědů z kuchyně do budovy mateřské školy.

Mateřská škola se nachází v oploceném areálu a děti tak mají dostatečný prostor pro hru na školní zahradě. V roce 2016 byla provedena revitalizace zahrady, při které došlo k opravě přístupových cest, chodníků, dosázení dřevin a obnově trávníku. Zahrada byla vybavena herními prvky, pískovišti, houpačkami, průlezkami a zastíněnými plochami. Je zde také místo se záhonky, kde si děti mohou zkoušet vlastní pěstitelské pokusy. Přístupové cesty ke všem pavilonům byly vyasfaltovány.

Celková kapacita školy je aktuálně 122 dětí.

Provoz mateřské školy

Provozní doba: 6:00 – 16:00 hodin
Školné: 400 Kč (neplatí předškoláci)
Stravné: 31 Kč na den

Základní informace

Vedoucí učitelka: Hana Babcová
Kapacita školy: 122 dětí
Počet tříd: 5 tříd, třídy jsou smíšené (Žabičky, Ptáčata – předškoláci)

Třídy

  • KOŤATA - Hana Babcová, Jana Graclová, Tel. 735 729 058
  • ŽABIČKY - Jana Dlouhá, Lucie Kučerová, Tel. 735 729 061
  • MOTÝLCI - Alena Baldová, Iva Paříková, Tel. 735 729 059
  • BERUŠKY - Jaroslava Heřmanská, Nováková Martina, Smetanová Jana a.p., Tel. 735 729 060
  • PTÁČATA - Alena Matesová, Klára Ježková, Michaela Černá a.p., Tel. 735 729 062

Den ve školce

6,00 - 8,00 Ranní hry (jazykové chvilky, smyslové hry, IP)
8,00 - 8,30 Ranní cvičení, pohybové chvilky
8,30 - 9,00 Hygiena, svačina
9,00 - 9,30 Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní, ve skupinkách i individuálně)
9,30 - 11,30 Pobyt venku
11,30 - 12,00 Hygiena, oběd
12,00 - 13,30 Hygiena, odpočinek, náhradní nespavé aktivity, individuální přístup
13,30 - 14,00 Hygiena, svačina
14,00 - 16,00 Odpolední zájmová činnost, hry dle zájmu, pokračování didaktických cílených
činností, individuální přístup
 

Doplňkový program

Logopedie - náprava vadné výslovnosti. Na nápravě vadné výslovnosti MŠ spolupracuje s klinickou logopedkou PaedDr. Horákovou.

Správní zaměstnanci MŠ

Uklízečky/pokojské: Jitka Budková
Monika Fortnerová
Iva Nováková
Lucie Kabele
Pradlena: Monika Fortnerová

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu 2020

Lyžařský výcvikový kurz se koná v termínu 18.1. - 25. 1. 2020 v Rejdicích v Jizerských horách.

 

Odjezd...

Preventivní opatření - dezinfekční gely

Vážení rodiče,

vzhledem k informacím v médiích o množících se případech žloutenky jsme se rozhodli posílit...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz