Mateřská škola

"Všechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“
(Robert Fulghum)

Motto:

"Děti nechtějí být tiše, ale chtějí si povídat. Nechtějí sedět, ale být aktivní. Nechtějí monology, ale dialogy. Nechtějí být chváleny, ale chtějí uznání. Nechtějí pracovat rukama nebo hlavou, ale chtějí pracovat rukama i hlavou. Chtějí, aby byly chápány a ne souzeny. Nechtějí být nevytížené ani přetížené, ale každé dítě se chce učit podle svých schopností.“
(Christel Manske)

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola se nachází v kopci směrem k  Vinařicím. Byla otevřena v srpnu roku 1981 a fungovala jako samostatný objekt. K 1.1. 2003 se mateřská škola spojila se základní školou a stala se příspěvkovou organizací. Obě školy se nacházejí ve společném areálu, který je propojen zahradou.

Mateřskou školu tvoří pět pavilonů. V každém z těchto pavilonů se nachází třída, herna (ložnice), přípravna jídla, WC s koupelnou a šatna pro děti, dále také WC a šatna pro personál. Ve spojovací chodbě, která umožňuje přístup do všech pavilonů se nachází prádelna se sušárnou a kancelář vedoucí učitelky. Původně tvořily mateřskou školu tři pavilony pro děti a jeden hospodářský. Tento hospodářský pavilon byl přizpůsoben pro děti v roce 2007 a v roce 2014 byla přistavěna pátá třída. V roce 2017 byl vybudován výtah, který propojuje budovu mateřské školy se školní jídelnou a slouží k dopravě svačin a obědů z kuchyně do budovy mateřské školy.

Mateřská škola se nachází v oploceném areálu a děti tak mají dostatečný prostor pro hru na školní zahradě. V roce 2016 byla provedena revitalizace zahrady, při které došlo k opravě přístupových cest, chodníků, dosázení dřevin a obnově trávníku. Zahrada byla vybavena herními prvky, pískovišti, houpačkami, průlezkami a zastíněnými plochami. Je zde také místo se záhonky, kde si děti mohou zkoušet vlastní pěstitelské pokusy. Přístupové cesty ke všem pavilonům byly vyasfaltovány.

Celková kapacita školy je aktuálně 122 dětí.

Provoz mateřské školy

Provozní doba: 6:30 – 16:00 hodin
Školné: 400 Kč (neplatí předškoláci)
Stravné: 31 Kč na den

Základní informace

Vedoucí učitelka: Hana Babcová
Kapacita školy: 122 dětí
Počet tříd: 5 tříd, třídy jsou smíšené (Žabičky, Ptáčata – předškoláci)

Třídy

  • KOŤATA

  • ŽABIČKY
  • MOTÝLCI
  • BERUŠKY
  • PTÁČATA

Den ve školce

6,30 - 8,00 Ranní hry (jazykové chvilky, smyslové hry, IP)
8,00 - 8,30 Ranní cvičení, pohybové chvilky
8,30 - 9,00 Hygiena, svačina
9,00 - 9,30 Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní, ve skupinkách i individuálně)
9,30 - 11,30 Pobyt venku
11,30 - 12,00 Hygiena, oběd
12,00 - 13,30 Hygiena, odpočinek, náhradní nespavé aktivity, individuální přístup
13,30 - 14,00 Hygiena, svačina
14,00 - 16,00 Odpolední zájmová činnost, hry dle zájmu, pokračování didaktických cílených
činností, individuální přístup
 

Doplňkový program

Logopedie - náprava vadné výslovnosti. Na nápravě vadné výslovnosti MŠ spolupracuje s klinickou logopedkou PaedDr. Horákovou.

Zaměstnanci MŠ

Vedoucí učitelka: Hana Babcová
Učitelky:Hana Babcová
Alena Baldová
Jana Dlouhá
Jana Graclová
Jaroslava Heřmanská
Lucie Kučerová
Klára Ježková
Alena Matesová
Iva Paříková
Tereza Málková
Uklízečky: Jitka Budková
Monika Fortnerová
Lucie Paříková
Iveta Šmajstrlová
Pradlena: Monika Fortnerová

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

 

bude otevřena od 6:30 – 16:00 v těchto týdnech:

1....

Přijímací řízení - komentář k připomínkám

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a odevzdání dotazníků, které mi slouží jako zpětná vazba v mé práci...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800