Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Lyžařský výcvikový kurz pro 8. a 7. ročníky