Zájmové kroužky 2018/19

 • Aerobik 1. - 4. tř., Mgr. Kateřina Sobotková středa 12:30 - 13:30, ss 0007
 • Míčové hry 5. - 9. tř., Mgr. Ondřej Koffer středa 12:45 - 13:45, ss 0010
 • Sportovní hry 1. tř., Mgr. Eliška Kopřivová středa 11:25 - 12:25, ss 0005
 • Sportovní hry 1. tř., Mgr. Petra Suchardová středa 11:25 - 12:25, ss 0006
 • Sportovní hry 2. - 3. tř., Mgr. Miroslava Kalábová čtvrtek 12:15 - 13:15 ss 0014
 • Sportovní hry 4. tř., Mgr. Marcela Čumpelíková pátek 11:45 - 12:45 ss 0020
 • Informatika 2. stupeň (pokročilí), Eva Konývková pondělí 14:45 - 15:45, ss 0002
 • Informatika 4. - 5. tř., Eva Konývková čtvrtek 13:00 - 14:00, ss 0015
 • Informatika 2. - 3. tř., Eva Konývková čtvrtek 14:00 - 15:30, ss 0016
 • Atletika, Mgr. Iveta Sedláčková 5. - 9. třída - čtvrtek 14:45 - 15:45, ss 0017
 • Šikovné ruce 1. st., Mgr. Petra Lapuníková pátek 11:45 - 12:45, ss 0018
 • Šikovné ruce 1. st., Mgr. Margaréta Hovancová pátek 11:45 - 12:45, ss 0019
 • Cesta za poznáním 9. tř., Mgr. Zdeňka Voděrková úterý 14:45 - 15:45, ss 0004
 • LOGIK 2. st., Mgr. Vita Kovářová středa 14:00 - 15:00, ss 0011
 • Angličtinka 2. tř., Mgr. Zdeňka Voděrková pondělí 12:45 - 13:45 ss 0003
 • Ruský jazyk, Mgr. Zdeňka Voděrková pátek 11:45 - 12:45
 • Konverzace v angličtině 2. stupeň, Mgr. Veronika Pospíšilová pátek 12:45 - 13:45, ss 0021
 • Angličtina 1. tř., Mgr. Alžběta Doškářová čtvrtek 12:15 - 13:15, ss 0013
 • Stavba a programování modelů samohybných robotů, Ing. Pavel Voděrek
  středa 12:45 - 13:45, ss 0009
  Žáci si osvojí základní koncepty programování a řízení robotických strojů.
  Podrobné informace

 • Taneční kroužek 5. - 9. tř., Mgr. Jolana Nezbedová středa 12:50 – 13:50 (sokolovna), ss 0008
 • Taneční kroužek 5. - 9. tř., Mgr. Jolana Nezbedová pátek 12:45 – 13:45 (tělocvična 2. st), ss 0022
  taneční průprava
  protahování, posilování
  základy disco dance, street dance, show dance
  secvičení jednoduché choreografie
  • Úhrada kroužků

  Účast na kroužku je závazná a nevyužité předplatné se nevrací.

  1. období – říjen – prosinec – 450,- Kč, splatnost do konce října

  2. období – leden – květen – 750,- Kč, splatnost do konce ledna

  • Úhrada družiny – specifický symbol 0001

  1. období – září – prosinec – 600,- Kč, splatnost do konce září

  2. období – leden – červen – 800,- Kč, splatnost do konce ledna

  Platby se hradí bezhotovostně na účet školy 0484789369/0800 s uvedením variabilního symbolu žáka a specifického symbolu určení.

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

 

bude otevřena od 6:30 – 16:00 v těchto týdnech:

1....

Přijímací řízení - komentář k připomínkám

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a odevzdání dotazníků, které mi slouží jako zpětná vazba v mé práci...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800