Zájmové kroužky 2018/19

 • Aerobik 1. - 4. tř., Mgr. Kateřina Sobotková středa 12:30 - 13:30, ss 0007
 • Míčové hry 5. - 9. tř., Mgr. Ondřej Koffer středa 12:45 - 13:45, ss 0010
 • Sportovní hry 1. tř., Mgr. Eliška Kopřivová středa 11:25 - 12:25, ss 0005
 • Sportovní hry 1. tř., Mgr. Petra Suchardová středa 11:25 - 12:25, ss 0006
 • Sportovní hry 2. - 3. tř., Mgr. Miroslava Kalábová čtvrtek 12:15 - 13:15 ss 0014
 • Sportovní hry 4. tř., Mgr. Marcela Čumpelíková pátek 11:45 - 12:45 ss 0020
 • Informatika 2. stupeň (pokročilí), Eva Konývková pondělí 14:45 - 15:45, ss 0002
 • Informatika 4. - 5. tř., Eva Konývková čtvrtek 13:00 - 14:00, ss 0015
 • Informatika 2. - 3. tř., Eva Konývková čtvrtek 14:00 - 15:30, ss 0016
 • Atletika, Mgr. Iveta Sedláčková 5. - 9. třída - čtvrtek 14:45 - 15:45, ss 0017
 • Šikovné ruce 1. st., Mgr. Petra Lapuníková pátek 11:45 - 12:45, ss 0018
 • Šikovné ruce 1. st., Mgr. Margaréta Hovancová pátek 11:45 - 12:45, ss 0019
 • Cesta za poznáním 9. tř., Mgr. Zdeňka Voděrková úterý 14:45 - 15:45, ss 0004
 • LOGIK 2. st., Mgr. Vita Kovářová středa 14:00 - 15:00, ss 0011
 • Angličtinka 2. tř., Mgr. Zdeňka Voděrková pondělí 12:45 - 13:45 ss 0003
 • Ruský jazyk, Mgr. Zdeňka Voděrková pátek 11:45 - 12:45
 • Konverzace v angličtině 2. stupeň, Mgr. Veronika Pospíšilová pátek 12:45 - 13:45, ss 0021
 • Angličtina 1. tř., Mgr. Alžběta Doškářová čtvrtek 12:15 - 13:15, ss 0013
 • Stavba a programování modelů samohybných robotů, Ing. Pavel Voděrek
  středa 12:45 - 13:45, ss 0009
  Žáci si osvojí základní koncepty programování a řízení robotických strojů.
  Podrobné informace

 • Taneční kroužek 5. - 9. tř., Mgr. Jolana Nezbedová středa 12:50 – 13:50 (sokolovna), ss 0008
 • Taneční kroužek 5. - 9. tř., Mgr. Jolana Nezbedová pátek 12:45 – 13:45 (tělocvična 2. st), ss 0022
  taneční průprava
  protahování, posilování
  základy disco dance, street dance, show dance
  secvičení jednoduché choreografie
 • Kroužky začínají od 1. 10. 2018. Cena je 150 Kč za měsíc. Účast na kroužku je závazná, nevyužité předplatné se nevrací. První platbu ve výši 450 Kč (říjen – prosinec) je třeba zaplatit do konce září. Druhé předplatné (leden – květen) ve výši 750 Kč se platí v lednu 2019.

  • Pokyny pro úhradu kroužků a družiny

  Pokyny pro úhradu kroužků a družiny ve školním roce 2018/2019

Lyžařský výcvik 2019 - upřesnění informací

Sraz: V neděli 13. 1. 2019 ve 1250 hodin na autobusovém nádraží v Dobrovici.

Přistavení autobusu: Ve 1300...

Ředitelské volno

Ve dnech 3. a 4. 1. 2019 mají žáci ředitelské volno. Výuka začíná 7. 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800