Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole Dobrovice

SOS a SOU Mladá BoleslavJÍDELNÍ LÍSTEK

18.1. - 22.1.
25.1. - 29.1.

Zřizovatel: Městský úřad Dobrovice
Provozovatel: Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Vedoucí ŠJ: Lucie Kabele
Hlavní kuchařka: Iva Richtrová

Telefon: +420 326 398 231

E-mail: jidelnadobrovice@seznam.cz

Školní jídelna v Dobrovici zabezpečuje stravování žáků základní školy, mateřské školy, zaměstnanců školy a důchodců, kteří pracovali ve školství. Denně se vaří 450 – 500 obědů, 100 přesnídávek a svačin.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107 ze dne 25.2.2005/Sb., vyhláškou č. 84 ze dne 14.2.2005/Sb. o závodním stravování v příspěvkových organizacích a hygienickými předpisy (vyhláška č. 137 ze dne 17.3.2005/Sb.).

Pokyny pro stravování ve školní jídelně

S účinností od 1. 10. 2017 platí změna programu řízení provozu školní kuchyně. Z tohoto důvodu dochází i ke změnám při nákupu, odběru a odhlašování stravy.

Elektronický přístupový systém pomáhá zabezpečit větší bezpečnost žáků, napomáhá zabezpečit majetek školy a žáků. Jádrem řešení je přístup žáků a zaměstnanců školy pomocí čipů. Do školy je tak z velké části zabráněno vstupu cizím osobám

Všeobecné pokyny

1.   Veškeré objednávání a výběr stravy budou strávníci provádět prostřednictvím bezkontaktních čipů, ten jim též umožní vstup do budovy a registraci v systému Bakalář. Zákonní zástupci i vyučující budou mít přehled o vstupu a odchodu žáků do budovy, jejich registraci v systému.

2.   Při převzetí čipu je nutno uhradit zálohu 120,- Kč. Záloha je vratná, ale pouze v případě, že čip bude vrácen po ukončení stravování nepoškozen.

3.   Každý obdrží s čipem i přihlašovací údaje pro objednávání po internetu (z PC, tabletu či telefonu s operačním systémem Android)

 

Jméno: ……………………………

www:        www.strava.cz

jídelna:     3750

uživatel: ……………………….

Heslo: ………………………….

Heslo a nastavení zasílaných zpráv lze dodatečně změnit na www.strava.cz

 

Možnosti úhrady 

1.   Inkasním způsobem (nutno platit nejpozději do 25. dne v měsíci před zahájením stravovacího období).

2.   Hotově v kanceláři školní kuchyně (v mimořádných případech).

Výše platby

Zálohová, kdy zaplacená částka je vyšší než měsíční stravné 

Objednání stravy

Stravu lze také objednat prostřednictvím internetu na adrese www.strava.cz. Číslo naší školní jídelny je 3750.

Úpravy a odhlašování stravy v daném měsíci

1.   Změny v objednávkách je možno provádět do 13.00 hodin předchozího pracovního dne. Na změny provedené po tomto čase nebude brán zřetel. Veškeré úpravy a odhlašování stravy se provádí prostřednictvím internetu.

2.   Výběr obědů ze dvou jídel je možný 48 hodin předem.

3.   V případě, že si neoznačíte číslo oběda, platí oběd číslo 1.

4.   Ve výjimečných případech se odhlašuje do 7.00 hodin telefonicky 326 398 231 či emailem: jidelnadobrovice@seznam.cz.

5.   Vyúčtování stravného (vratky stravného) bude prováděno žákům k 30. 6. běžného roku.

 

V případě, že děti nebudou mít zaplacené obědy, oběd jim vydán nebude.

 

Odběr stravy

Každý strávník musí při odběru stravy prokázat, že má stravu řádně zaplacenou a přihlášenou. Toto provede přiložením čipu ke čtečce čipů, která vyhodnotí, zda může být strava vydána. Tato čtečka je umístěna u výdejního okénka kuchyně.

Ztráta čipu

Ztrátu čipu žák neprodleně nahlásí v kanceláři ŠJ nebo kanceláři školy. Ve ŠJ dostane náhradní stravenku. Čip si musí znovu zakoupit (v kanceláři školy), neboť bez něj nebude možný přístup do budovy a evidence v systému Bakalář.

Žáci 3. – 9. ročníku se naučí systém objednávání v hodinách informatiky, nebo od svých třídních učitelů. Rodiče dětí 1. – 2. tříd budou postupovat dle daných instrukcí.

Objednávání a odhlašování stravy internetem

Stanovení cen obědů

Ceny obědů se stanovují podle věku dítěte na základě vyhlášky č.107/2005 Sb., přičemž se za školní rok považuje období od 1. 9. v daném roce do 31. 8. následného kalendářního roku.

 • 1. kategorie děti 3 - 6 let (mateřská škola) 31 Kč
  (celodenní stravné - přesnídávka + oběd + svačina + celodenní pití)
 • 2. kategorie děti 7 - 10 let (mateřská škola) 35 Kč
  (celodenní stravné - přesnídávka + oběd + svačina + celodenní pití)
 • Děti 7 - 10 let 21 Kč
 • Děti 11 - 14 let 23 Kč
 • Děti 15 let a více 25 Kč
 • Dospělí 26 Kč
 • Bývalí zaměstnanci školství 55 Kč

Výdej a odhlašování obědů

 • Doba výdeje obědů 11.00 - 13.00 hodin.
 • Odhlašování obědů do 7 hodin ráno odhlašovaného dne

Placení stravného

 1. Bezhotovostním způsobem. Rodiče platí obědy formou inkasa ze svého sporožirového nebo bankovního účtu na sběrný účet školní jídelny SBÚ 0100157531/0800.
 2. Zcela výjimečně hotovostním způsobem.
 • Záloha stravného se strhává měsíc dopředu, každého 20. v měsíci.
 • Peníze za odhlášené obědy se vrací 2x ročně, vždy v únoru a v červenci na uvedený účet.

Stravování v době nemoci

 • Žák může odebrat stravu pouze první den nemoci. Další dny musí obědy odhlásit.
 • Strávníci jsou přihlášeni trvale. Veškeré změny musí nahlásit v kanceláři ŠJ (změna účtu, ukončení stravování, nepřítomnost ve škole apod.).

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle nařízení vlády z 23. 12. 2020 je od 4. 1. 2021 až do odvolání povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1....

Informace k postupu školy v souvislosti s nemocí COVID

Vážení rodiče,

zprávy, které dostáváte v souvislosti s nemocí COVID ze školy, jsou informace Krajské...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981