Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků