Organizace zahájení školního roku

Vloženo: 26.8.2021

Organizace 1. 9. 2021

 

Informace pro prvňáčky

 • setkání před hlavním vstupem do školy v 7:45
 • před školou přivítání p. ředitelkou a p. starostou
 • společný odchod s p. učitelkami do tříd – všichni s rouškou/respirátorem
 • jen jeden člen doprovodu prvňáčka do třídy
 • rozhlasový projev p. ředitelky
 • předpokládaný konec – kolem 8:45
 • testování 1. tříd – 2. 9. ve třídě, možný doprovod zák. zástupce

Informace pro 2. – 9. třídu

 • vstup do školy od 7:15
 • testování ve třídách (přijďte včas)
 • poučení žáků o bezpečnosti a chování
 • seznámení se školním řádem, rozvrhem, organizací školního roku
 • přiřazení skříněk (4. – 9. tř.) – s sebou zámeček
 • předpokládaný konec - kolem 9:00

 

Organizace od 2. 9. 2016

 

 • testování 1. ročníků – možný doprovod zák. zástupce
 • vstup do budovy od 7:20, začátek vyučování v 7:40
 • vyučování bude probíhat podle rozvrhu (ve čtvrtek 2. 9.  ještě bez odpoledního vyučování)
 • školní jídelna – obědy přihlašujte na www.strava.cz
 • je zajištěn provoz školní družiny do 16 hod
 • je zajištěn provoz ranní družiny od 6:30

Školní kolekce oblečení

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve spolupráci se Schools United jsme si nechali v loňském roce vytvořit

Přestavba webových stránek školy

Z důvodu přestavby webových stránek nejsou všechny informace zde uvedené aktuální. V případě nejasností...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981