Preventivní screeningové testování dětí a žáků 1. 9. (2. 9.) + 6. 9. + 9. 9.

Vloženo: 26.8.2021

Podrobné informace na  https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Výňatek z Manuálu MŠMT

Testování nepodstupují žáci, kteří předloží potvrzení (i v elektronické podobě)

  • získali bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
  • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
  • případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

  • použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ŠJ, ŠD
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru
  • uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování

Návrat ze zahraničí:

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

 

V Dobrovici 26. 8. 2021                                                                                         

Mgr. Iveta Sedláčková


Školní kolekce oblečení

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve spolupráci se Schools United jsme si nechali v loňském roce vytvořit

Přestavba webových stránek školy

Z důvodu přestavby webových stránek nejsou všechny informace zde uvedené aktuální. V případě nejasností...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981