Informace k osobní přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ

Vloženo: 30.4.2021

Vážení rodiče,

seznamte se s informacemi k návratu žáků do školy.

V týdnu od 3. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce třídy 6.A, 6.B, 8.A, 8.B.

Ostatní třídy 7.A, 7.B, 9.A, 9.B zůstávají na distanční výuce.

V týdnu od 10. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce třídy 7.A, 7.B, 9.A, 9.B.

Ostatní třídy 6.A, 6.B, 8.A, 8.B zůstávají na distanční výuce.

Rotace na 1. stupni zůstává dle stávajících propozic.

Osobní přítomnost žáků je podmíněna:

 • negativním Ag testem, který bude proveden ve škole nebo
 • potvrzením o negativním výsledku RT-PCR testu nebo negativním výsledku POC antigenním testu provedeným na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin nebo
 • potvrzením od lékaře, lék. zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě (SMS), které doloží prodělání onemocnění COVID-19, od které neuplynulo více než 90 dnů
 • povinností nosit alespoň chirurgickou (jednorázovou) roušku

 

Testování bude probíhat pravidelně:

1. stupeň - 1x týdně (pondělí)

2. stupeň - 2x týdně (pondělí, čtvrtek)

 • stan na zóně 1. stupně - pouze ranní družina do 7:00
 • ostatní třídy 1. a 2. stupeň - vstup hlavním vchodem 

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování ostatních.

 • Při testování mohou asistovat třetí osoby, pracovník školy jen dohlíží na testování (hlídá čas, vede evidenci, dopomáhá žákům…)
 • Pokud bude žák pozitivně testován, jsou zákonní zástupci povinni neprodleně jej vyzvednout ve škole

Prosíme rodiče, aby s dětmi zhlédli instruktážní videa o samotestování a důkladně prostudovali přiložené materiály

Veškeré informace, ze kterých vychází tento dokument, naleznete na: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

instruktážní videa

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=307s

Pokud se žák neúčastní testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Budou mu poskytnuty týdenní studijní plány, může využít předem domluvenou online konzultaci.

Průběh vyučovacích dní:

 • vyučování - podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování
 • důsledné dodržování hygienických opatření (mytí a dezinfekce rukou, ochrana úst – jednorázová rouška + náhradní v igelitovém sáčku – nelze nahradit improvizovanými prostředky, větrání tříd…)
 • dle počasí bude část výuky probíhat venku, prosím přizpůsobte oblečení svých dětí
 • žáci musí znát heslo ke svému školnímu Gmailu (část výuky může probíhat v GC)
 • obědy v ŠJ jsou přihlášeny, potřebujete-li změnu, upravte na www.strava.cz

V Dobrovici 30. 4. 2021

Mgr. Iveta Sedláčková


Školní kolekce oblečení

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve spolupráci se Schools United jsme si nechali v loňském roce vytvořit

Přestavba webových stránek školy

Z důvodu přestavby webových stránek nejsou všechny informace zde uvedené aktuální. V případě nejasností...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981