Informace o testování před přijímacími zkouškami

Vloženo: 20.4.2021

Informace o testování před přijímacími zkouškami

Podrobné informace na: https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-pro-zs-final.pdf

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

  • negativní test
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19

Termín testování na ZŠ Dobrovice

Termín testování na ZŠ

Testování se týká

Termíny JPZ

Út – 27. dubna 2021 od 14:00 – 15:30

(pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu)

uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ

řádné:

Po - 3. května

Út - 4. května

Čt – 29. dubna 2021(pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu)

5. A - v rámci ranního testování

5. B – 14:00 – 15:00

uchazeče o víceletá gymnázia

řádné:

St – 5. května

Čt – 6. května

 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a)dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b)dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c)certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

 

V Dobrovici 20. 4. 2021                                                       Mgr. Iveta Sedláčková

                                                                                                  Ředitelka školy


Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělání v ZŠ a MŠ Dobrovice

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole ve školním roce...

Informace k osobní přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ

Vážení rodiče,

seznamte se s informacemi k návratu žáků do školy.

V týdnu od 3. 5. 2021 nastoupí k...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981