Podrobné informace k osobní přítomnosti žáků 1. stupně

Vloženo: 07.4.2021

Vážení rodiče,

seznamte se s informacemi k návratu žáků do školy.

Osobní přítomnost žáků je podmíněna:

 • negativním Ag testem, který bude proveden ve škole nebo
 • potvrzením o negativním výsledku RT-PCR testu nebo negativním výsledku POC antigenním testu provedeným na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin nebo
 • potvrzením od lékaře, lék. zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě (SMS), které doloží prodělání onemocnění COVID-19, od které neuplynulo více než 90 dnů
 • a povinností nosit alespoň chirurgickou (jednorázovou) roušku

 

Testování bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek)

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování ostatních.

 • Při testování mohou asistovat třetí osoby, pracovník školy jen dohlíží na testování (hlídá čas, vede evidenci, dopomáhá žákům…)
 • Pokud bude žák pozitivně testován, jsou zákonní zástupci povinni neprodleně jej vyzvednout ve škole

Prosíme rodiče, aby s dětmi zhlédli instruktážní videa o samotestování a důkladně prostudovali přiložené materiály

Veškeré informace, ze kterých vychází tento dokument, naleznete na: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

instruktážní videa

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=307s

Pokud se žák neúčastní testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Budou mu poskytnuty týdenní studijní plány, může využít předem domluvenou online konzultaci.

Průběh vyučovacích dní:

 • vyučování - podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování
 • důsledné dodržování hygienických opatření (mytí a dezinfekce rukou, ochrana úst – jednorázová rouška + náhradní v igelitovém sáčku – nelze nahradit improvizovanými prostředky, větrání tříd…)
 • dle počasí bude část výuky probíhat venku, prosím přizpůsobte oblečení svých dětí
 • žáci musí znát heslo ke svému školnímu Gmailu (část výuky může probíhat v GC)
 • obědy v ŠJ jsou přihlášeny, potřebujete-li změnu, upravte na www.strava.cz
 • ŠD - ranní – vstup zónou do 7:00 přes testovací stan – po této době nebudou žáci puštěni do budovy; odpolední do 16:00

Plán návratu žáků do školy:

 • od 12. 4. 2021 bude probíhat rotační výuka na 1. stupni
 • V týdnu od 12. 4. nastoupí k prezenční výuce ve škole žáci 1.A, 1.B, 3.A, 3.B a 5.A
 • Ostatní třídy 2.A, 2.B, 4.A, 4.B a 5.B zůstávají na distanční výuce. 
 • V týdnu od 19. 4. dojde k rotaci a do školy nastoupí 2.A, 2.B, 4.A, 4,B a 5.B
 • Třídy 1.A, 1.B, 3.A, 3.B a 5.A se přesunou na distanční výuku. 
 • Žáci 2. stupně se do školy nevrací a zůstávájí na distanční výuce podle současných dispozic. 

 

V Dobrovici 8. 4. 2021                                                                      

Mgr. Iveta Sedláčková


Zápis do 1. třídy 2021/2022

Základní škola a mateřská škola Dobrovice oznamuje organizaci konání zápisu do 1. třídy pro školní rok...

Podrobné informace k osobní přítomnosti žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

seznamte se s informacemi k návratu žáků do školy.

Osobní přítomnost žáků je...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981