Zápis do 1. třídy 2021/2022

Vloženo: 15.3.2021

Základní škola a mateřská škola Dobrovice oznamuje organizaci konání zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

 

1. zápis do školy proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

 

2. žádost o přijetí, dotazník, kopii rodného listu (sken, foto, prostá kopie) či žádost o odklad je možné doručit do školy:

 

 • datovou schránkou (schránka školy: e7tmcsz)
 • e-mailem s elektronickým podpisem (adresa: reditelna@zsdobrovice.cz )

 • doporučeným dopisem (adresa: Komenského 46, Dobrovice 294 41)

 • osobně do školy (okno třídy na zóně – u ping pong stolů) ve dnech

7. 4. (13:30 – 16:00); 8. 4. (8:00 – 11:00);  nebo 12. 4. 2021 (12:00 – 15:00)

 • bude-li žádost podána prostřednictvím jiných technických prostředků, než výše uvedené (např. email bez elektronického podpisu…), je nutné ji do 5 dnů potvrdit (např. telefonicky), jinak se k žádosti nepřihlíží

 

3. potřebné formuláře je možné:

 

 • při použití aplikace „zápisy online“ (odkaz na wwww.zsdobrovice.cz) vyplnit do připravených formulářů; odkaz bude aktivní od 29. 3. 2021

 • vytisknout z webových stránek školy (www.zsdobrovice.cz/skola/dokumenty.php )

 • vyzvednout ve škole (po telefonické domluvě) nebo na příslušných obecních úřadech

 

4. termín doručení vyplněných formulářů škole: 7. 4. , 8. 4., 12. 4.  (viz výše)

 

5. motivační část zápisu – dobrovolné, volba termínu (19. 4. a  20. 4.) v aplikaci zápisy online; setkání prostřednictvím Google Classroom (meet) – podrobnosti obdrží rodiče v emailech, které uvedli v žádosti; termín 29. 4. je brán jako náhradní při mimořádných okolnostech

 

Rodiče, kteří budou žádat odklad školní docházky, musí doručit: 

 

V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte:

 

sekretariat@zsdobrovice.cz; reditelna@zsdobrovice.cz

telefon: 326 398 338; 326 398 339; 736 629 574

 

V Dobrovici 8. 3. 2021 Mgr. Iveta Sedláčková  (ředitelka školy)


 

Motivační část zápisu


 

 • dobrovolná část

 • cca 30 min online setkání paní učitelky s dítětem a jeho zákonným zástupcem

 • online v prostředí Google Classroom  - meet

 • podrobné informace obdrží rodiče do emailu, který uvedli v žádosti


 

Motivační rozhovor s učitelkou, jehož obsahem může být:

 

 • dotaz na jméno, příjmení, bydliště, věk, jména rodičů, jména sourozenců

 • orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu) 

 • paní učitelka může požádat dítě o recitaci básně, zazpívání písně,     

 • převyprávění krátké pohádky dle obrázku či namalování lidské postavy

 • rytmizace

 • matematické dovednosti – např. více x méně

 • jazykové dovednosti – např. opakování slov s „problematickými hláskami“

 • proberou spolu barvy a tvary 

 • požádá jej o vyřešení jednoduchého úkolu


Zápis do 1. třídy 2021/2022

Základní škola a mateřská škola Dobrovice oznamuje organizaci konání zápisu do 1. třídy pro školní rok...

Podrobné informace k osobní přítomnosti žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

seznamte se s informacemi k návratu žáků do školy.

Osobní přítomnost žáků je...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981