Doučování

Vloženo: 14.9.2020

Naše škola nabízí svým žákům doučování, které jim pomůže upevnit a procvičit znalosti získané výukou na dálku. V prvním pololetí budou organizované v každé třídě na 1. stupni a z hlavních předmětů na 2. stupni. Doučování je bezplatné, žáci se mohou přihlásit u svých vyučujících.

Touto cestou chceme žákům poskytnout individuální pomoc v předmětech/tématech, kterým nerozumí, nemají je dostatečně zafixované, prvňáčkům usnadnit přechod z MŠ.

Rozsah doučování se může změnit, bude-li potřeba navýšit časovou dotaci některých doučování či rozšířit nabídku jiného předmět či třídy.


Výskyt onemocnění covid-19 ve škole

Ve škole je laboratorně potvrzený výskytu onemocnění covid-19 u jednoho zaměstnance, který je v karanténě....

Pozvánka na den otevřených dveří

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981