Informace k opatřením podle doporučení MŠMT

Vloženo: 08.9.2020

Vážení rodiče,

zde shrnujeme hlavní opatření zavedená v naší škole v souvislosti s doporučením vydaným MŠMT a MZ (https://www.msmt.cz/file/53629/):

Aktualizace k 10. 9. 2020:

 • všechny části:
  • zvýšená hygiena rukou (mytí, dezinfekce)
  • pohyb návštěvníků školy jen se zakrytými dýchacími cestami
  • omezení kontaktu žáků o přestávkách a pobyt pouze v kmenové třídě (s výjimkou odborných učeben TV, Fy, Ch, ICT a dělených jazyků)
  • izolace žáků s projevy onemocnění a jejich neprodlené vyzvednutí zákonným zástupcem

 

 • školní jídelna:
  • organizované odchody a příchody na oběd
  • co nejmenší kontakt různých skupin ve školní jídelně – vydávání oběda v delším čase
  • hygienicky zabalené příbory, nápoje na stolech
  • dezinfekce stolů před příchodem další třídy

 

 • školní družina:
  • vstup do ranní družiny do 7.00 z důvodu počtu žáků
  • oddělené skupiny po celou dobu provozu družiny

 

Hlavním cílem všech opatření je co nejmenší kontakt žáků různých ročníků. Někteří žáci vzhledem k režimu ve školní jídelně nestíhají autobusy. Snažíme se proces odbavení tříd postupně urychlit, ale zároveň chceme zajistit žákům bezpečí formou odděleného stravování. Proto Vás prosíme, abyste se s dětmi domluvili a v problémové dny jim odhlásili obědy. Nemůžeme dojíždějící děti pouštět před ostatními.

 

Po zkušenostech z minulého týdne také prosíme, abyste děti s projevy respiračního onemocnění neposílali do školy. Po pobytu doma a uzdravení není třeba dokládat škole zdravotní stav dítěte.


Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků ve školním roce 2021/2022

POZVÁNKA

 

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků ve školním roce 2021/2022.

 

středa...

Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981