Přihláška do družiny

Vloženo: 30.7.2020

Školní družina – školní rok 2020/2021

 

Přihlášky zasílejte do 31. 8. 2020 do 12:00 na přiloženém tiskopisu

  • Emailem na adresu: sekretariat@zsdobrovice.cz
  • V systému Bakalář - příjemce ředitelství
  • Poštou na adresu: ZŠ a MŠ Dobrovice, Komenského 46, Dobrovice 294 41
  • Osobně -  do schránky umístěné u vchodu do „staré budovy“

 

Kritéria přijímání žáků do ŠD

I. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

II. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD (120 žáků)

III. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitelka na základě těchto kritérií:

1. Nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku.

2. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku.

3. Zájemci o ŠD z 3. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří :

a) již mají sourozence v ŠD

b) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.

 

4. Zájemci o ŠD ze 4. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří:

a) již mají sourozence v ŠD

b) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší

 

Doplňkové kritérium - ředitelka školy má právo při přijímání žáků přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení; dítě zaměstnance školy, apod.).

 

 

V Dobrovici 30. 7. 2020                                                                   Mgr. Iveta Sedláčková


Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělání v ZŠ a MŠ Dobrovice

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole ve školním roce...

Informace k osobní přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ

Vážení rodiče,

seznamte se s informacemi k návratu žáků do školy.

V týdnu od 3. 5. 2021 nastoupí k...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981