Hodnocení ve druhém pololetí a informace k ukončení školního roku 2019/2020

Vloženo: 02.6.2020

Vážení zákonní zástupci, žáci školy,

v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Vás informujeme:

1) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že druhé pololetí  školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek a že nebylo možné splnit všechny výstupy ŠVP ZV Učíme se pro zítřek.

2) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude vycházet:

 • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána - známky z předmětů v ŽK/ Bakaláři získané od 1. 2. do 10. 3. 2020
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných  v době, kdy se žáci dobrovolně účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou
 • podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

3) Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

 • klasifikace v období domácího vzdělávání bude respektovat individuální podmínky a zázemí rodin žáka pro komunikaci na dálku
 • splnění týdenních plánů a minimálních cílů/úkolů
 • schopnost žáka sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností, schopnost žáka sdělit učiteli zpětnou vazbu – co se mu daří a čemu nerozumí
 • snahu, přístup, motivaci a chuť žáka se učit
 • v průběhu domácího vzdělávání vznikají výstupy v podobě prací žáků, které obsahují zejména: zápisy v sešitech, pracovní listy s řešením, prezentace, testy, záznamy o plnění úkolů v  aplikaci GC či Bakaláři, v e-mailové nebo jiné elektronické komunikace mezi žáky a učiteli
 • dovednost žáka opravit chyby podle návodu učitele
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie
 • záznamy z četby
 • může vycházet z rozhovorů/konzultací se žáky
 • rozvíjení kompetencí žáků k učení, pracovní, komunikativní, k řešení problémů

 

4) Do počtu zameškaných hodin se budou započítávat pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole.

5) Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Další informace

Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Upřesňující informace budou zveřejněny na stránkách školy do 18. 6. 2020.

Vyúčtování plateb kroužků (kromě odcházejících žáků) a družiny bude provedeno během září, přeplatky budou použity na pokrytí výloh kroužků či družiny ve školním roce 2020/2021, nevyužité finance budou vráceny na účet plátce.

Výměna učebnic 1. – 8. ročníku bude provedena během prvního týdne září 2020.

Odevzdávání učebnic, čipů odcházejících žáků bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace zprávou z ředitelství v Bakalářích.

 

 

 

 

 

 

 

V Dobrovici dne 2. 6. 2020                                               Mgr. Iveta Sedláčková

                                                                                             Ředitelka školy


Informace k pololetnímu hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci

ve čtvrtek 28. 1. končí 1. pololetí, papírové vysvědčení zatím dostanou jen...

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle nařízení vlády z 23. 12. 2020 je od 4. 1. 2021 až do odvolání povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981