Informace k osobní přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ

Vloženo: 29.5.2020

Vážení rodiče,

od 8. 6. je umožněna osobní přítomnosti žáků 2. stupně v budově školy. Žákům ve třídních skupinách (max. 15 žáků) bude poskytována konzultace z jednotlivých předmětů k učebnímu obsahu v době distančního vyučování. Přítomni mohou být všichni žáci 2. stupně dle následujícího rozvrhu:

Den a čas

Třídy

Pondělí

7:40 – 12:15

6. A, 6. B

8. A, 8. B

Úterý

7. A, 7. B

9. A, 9. B

Středa

6. A, 6. B

8. A, 8. B

Čtvrtek

7. A, 7. B

9. A, 9. B

Pátek

Individuální konzultace dle potřeb vyučujících

 

Svůj zájem i nezájem o docházku dětí napište třídním učitelům z rodičovského profilu formou zprávy v Bakaláři do 4. 6. 2020 do 12:00.

Konzultace budou probíhat podle současných hygienických doporučení MŠMT a MZ – např. povinné zakrytí dýchacích cest v celém areálu školy a ve školních budovách, ve třídě dle pokynů vyučujícího, pravidelné mytí rukou a dezinfekce, dodržování bezpečných rozestupů ve společných prostorách (např. v šatnách). Školní skupiny budou celý den v stejné třídě. Vzhledem k současným hygienickým požadavkům nelze poskytovat stravování ve školní jídelně.

Vstup do budovy bude umožněn jen po odevzdání zákonným zástupcem podepsaného čestného prohlášení.

Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 1. 6. do 4. 6. v době od 8:00 do 11:00.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, vyrážka, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Žáci si dále přinesou:

•           Učebnice, pracovní sešity, sešity, ..

•           Přezůvky

•           Pití, svačinu

•           2 roušky a igelitový sáček na ukládání

•           Čestné prohlášení - odkaz ke stažení zde

 

V Dobrovici 29. 5. 2020                                                                   Mgr. Iveta Sedláčková

                                                                                                               ředitelka školy


Informace k pololetnímu hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci

ve čtvrtek 28. 1. končí 1. pololetí, papírové vysvědčení zatím dostanou jen...

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle nařízení vlády z 23. 12. 2020 je od 4. 1. 2021 až do odvolání povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981