Informace ke znovuotevření MŠ od 18. 5. 2020

Vloženo: 06.5.2020

MŠ bude znovu otevřena dne 18. května 2020. Prosíme všechny rodiče, aby se s těmito pokyny seznámili a do 12. května 2020 do 12:00 formou zprávy na třídní telefon nebo e-mailem (msdobrovice@seznam.cz), sdělili, zda jejich dítě nastoupí.

Na základě dokumentu vydaného MŠMT, který se vztahuje k provozním podmínkám MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření, bude upraven provoz MŠ.  MZ stanovilo rizikové faktory, které ovlivní návrat pedagogických pracovníků do MŠ. Z této skutečnosti bude vycházet organizace provozu tzn. děti mohou chodit do jiné třídy a mít jinou paní učitelku.

 

 

Organizační pokyny pro rodiče dětí z MŠ Dobrovice

1. Cesta do MŠ a z MŠ

 • Při pobytu v areálu  MŠ musí mít dítě a doprovod zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky.
 • Při setkání s jinými rodiči a dětmi v areálu MŠ musí dodržovat odstup 2 metry.

 

2. Pokyny pro příchod do MŠ

 • Při prvním příchodu po znovuotevření MŠ musí rodič přinést vyplněné Čestné prohlášení. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 11. května v době od 8:00 do 11:00.
 • Rodič musí minimalizovat čas strávený v areálu MŠ.
 • Rodiče nebudou chodit s dítětem do šatny! Rodič si zazvoní a předá dítě zaměstnanci MŠ u vyznačených dveří:
 • Žabičky, Berušky, Ptáčata – vchod do šatny
 • Motýlci – únikové dveře („mávací“ okno)
 • Koťátka – dveře z terasy – ze zahrady MŠ
 • V prostorách MŠ děti ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, vyrážka, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školky vstoupit.
 • Možná laická kontrola zdravotního stavu (měření teploty, kontrola kůže prstů,…) při podezření na nemoc.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude nutné jej umístit do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce dítěte, který si jej bezodkladně vyzvedne.
 • Děti si nesmí přinést žádné jiné osobní věci (např. hračky, knížky,…), než náhradní oblečení.
 • Odchod dítěte z MŠ proběhne stejně jako příchod  - výše uvedenými dveřmi.

 

3. Organizace dne v MŠ

 • Provozní doba – 6:30 – 16:00
 • Třídy v MŠ - počet, složení a pedagogické vedení určuje vedoucí učitelka, nelze zaručit, že dítě bude mít své paní učitelky.
 • Každé dítě si bude muset pravidelně a důkladně umýt a vydezinfikovat ruce.
 • Organizace  činností  během  dne  bude  upravena  tak,  aby  děti  trávily  větší  část  dne venku - v areálu MŠ, případně na hřišti ZŠ.
 • Stravování dětí bude zajištěno jako obvykle.

 

4. Kritéria nástupu dítěte – vzhledem k organizaci provozu budou mít přednost:   

 • samoživitelky/samoživitelé, kteří musí nastoupit do zaměstnání
 • oba zákonní zástupci pracují – nemohou čerpat ošetřovné
 • zákonný zástupce - pracovníci v klíčových odvětvích (IZS, sociální služby, zdravotnictví) a děti zaměstnanců školy
 • předškoláci                                                                        

 

V Dobrovici dne 6. 5. 2020

 

Mgr. Iveta Sedláčková

ředitelka školy


Informace k pololetnímu hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci

ve čtvrtek 28. 1. končí 1. pololetí, papírové vysvědčení zatím dostanou jen...

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle nařízení vlády z 23. 12. 2020 je od 4. 1. 2021 až do odvolání povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981