9. ročníky - přítomnost uchazečů o přijetí na SŠ

Vloženo: 04.5.2020

Osobní přítomnost žáků 9. ročníku v budově školy od 11. 5. pro účely přípravy na přijímací zkoušky

Žádáme rodiče, aby prostřednictví systému Bakalář přes rodičovský účet vyjádřili svůj souhlas nebo nesouhlas s účastí svého dítěte na skupinové přípravě na přijímací zkoušky do středy 6. 5. 2020.

Vzor: Souhlasím/nesouhlasím, aby se (jméno a příjmení žáka) zúčastnil/la přípravy na přijímací zkoušky v budově školy.

  • Skupinová výuka ČJ a MA – příprava na přijímací zkoušky
  • Časový rozvrh bude uzpůsoben možnostem dojíždění žáků
  • Žáci, kteří budou osobně přítomni ve škole, budou plnit vzdělávací obsah ostatních předmětů formou distanční výuky jako doposud
  • Žáci, kteří nebudou osobně přítomni ve škole, budou plnit vzdělávací obsah všech předmětů formou distanční výuky jako doposud
  • V průběhu pobytu ve třídě budou žáci i vyučující povinni nosit roušky, pokud konkrétní vyučující nevydá jiný pokyn (2 roušky denně + sáček na ukládání)
  • Nebude zajištěno stravování (minimálně do 25. 5. 2020)
  • Všichni žáci budou předkládat čestné prohlášení o neexistenci příznaků a poučení o rizikových skupinách viz zde Čestné prohlášení
  • Podle počtu zájemců budou utvořeny skupiny ze stávajících tříd (i vzhledem k dojíždění)
  • 11. 5. bude projednána organizace konzultací, proto je vhodná účast všech zájemců
  • Docházka nebude povinná, ale vzhledem k zajištění bezpečnosti žáků musí přihlášené žáky rodiče omlouvat prostřednictvím systému BAK

 

 

Návrh rozvrhu – může se měnit dle aktuální situace a zájmu žáků

 

 

7:20 – 8:00

8:10 – 8:55

9:15 -10:00

10:10 – 10:45 (Koso)/ 11:00 (Úherce)

pondělí

okruhy ČJ, MA + úkoly na ostatní předměty v PC učebně

Úterý

Distanční

Distanční

Distanční

Distanční

Středa

okruhy ČJ, MA + úkoly na ostatní předměty v PC učebně

Čtvrtek

Distanční

Distanční

Distanční

distanční

pátek

Distanční

Distanční

Distanční

Distanční

 

Rozvrh vychází z příjezdů a odjezdů autobusů z okolních obcí dle dostupných jízdních řádů k 3. 5.

Směr Úherce – odjezd 11:25 (odchod po 4. vyuč. hodině)

Směr Kosořice – odjezd 11:00  (odchod po 4. vyuč. hodině)

Směr Němčice – jízdní řád bohužel není k dispozici

 

 

 

V Dobrovici 3. 5. 2020                                                       Mgr. Iveta Sedláčková      

                                                                                               Ředitelka školy


Informace k pololetnímu hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci

ve čtvrtek 28. 1. končí 1. pololetí, papírové vysvědčení zatím dostanou jen...

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle nařízení vlády z 23. 12. 2020 je od 4. 1. 2021 až do odvolání povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981