Zápis dětí do 1. ročníku

Vloženo: 10.2.2020

Ředitelství Základní školy a mateřské školy  Dobrovice oznamuje, že

 

z á p i s

 

dětí, které mají zahájit školní docházku od 1. září 2020, se bude konat v budově I. stupně ZŠ

v Komenského ulici v Dobrovici.

 

ve středu            1. dubna 2020        v době od 14.00 do 17.00 hodin

 

ve čtvrtek            2. dubna 2020        v době od 14.00 do 17.00 hodin

 

Do 1. ročníku se zapisují děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Děti narozené později budou ve školním roce 2020/2021 zapsány pouze na žádost rodičů a po posouzení školní zralosti poradenským zařízením a odborným lékařem.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přicházející s dítětem k zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte o jeden rok, předloží u zápisu žádost doloženou doporučujícím posouzením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Děti, které se nemohou ze závažných důvodů k zápisu dostavit, omluví rodiče u vedení školy. Náhradní termín zápisu bude 15. dubna 2020 od 14.00 do 16.00 hodin.

Mgr. Iveta Sedláčková, ředitelka školy

 

Dokumenty ke stažení

 

Žádost o odklad školní docházky (Word) zde

Žádost o odklad školní docházky (pdf)    zde

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (Word) zde

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pdf)    zde


Zápisové lístky na střední školy

 

Vážení rodiče,

vydáme Vám (proti vašemu podpisu) zápisové lístky potřebné pro další studium vašeho...

Informace k průběhu zápisu do 1. tříd základní školy

Vážení rodiče,

abychom zajistili hladký průběh zápisu, bez zbytečného čekání, použijte prosím online...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981