Zápis dětí do 1. ročníku

Vloženo: 10.2.2020

Ředitelství Základní školy a mateřské školy  Dobrovice oznamuje, že

 

z á p i s

 

dětí, které mají zahájit školní docházku od 1. září 2020, se bude konat v budově I. stupně ZŠ

v Komenského ulici v Dobrovici.

 

ve středu            1. dubna 2020        v době od 14.00 do 17.00 hodin

 

ve čtvrtek            2. dubna 2020        v době od 14.00 do 17.00 hodin

 

Do 1. ročníku se zapisují děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Děti narozené později budou ve školním roce 2020/2021 zapsány pouze na žádost rodičů a po posouzení školní zralosti poradenským zařízením a odborným lékařem.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přicházející s dítětem k zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte o jeden rok, předloží u zápisu žádost doloženou doporučujícím posouzením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Děti, které se nemohou ze závažných důvodů k zápisu dostavit, omluví rodiče u vedení školy. Náhradní termín zápisu bude 15. dubna 2020 od 14.00 do 16.00 hodin.

Mgr. Iveta Sedláčková, ředitelka školy

 

Dokumenty ke stažení

 

Žádost o odklad školní docházky (Word) zde

Žádost o odklad školní docházky (pdf)    zde

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (Word) zde

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pdf)    zde


Informace k pololetnímu hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci

ve čtvrtek 28. 1. končí 1. pololetí, papírové vysvědčení zatím dostanou jen...

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle nařízení vlády z 23. 12. 2020 je od 4. 1. 2021 až do odvolání povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981