Přijímací řízení - komentář k připomínkám

Vloženo: 19.6.2019

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a odevzdání dotazníků, které mi slouží jako zpětná vazba v mé práci výchovné poradkyně.

Komentář k připomínkám:

  • Konzultační hodiny slouží rodičům i žákům všech ročníků školy, tedy i rodiče páťáků je mohou využít.
  • Informace žákům, kteří se chtějí hlásit do studijních oborů s talentovou zkouškou, jsou obvykle předávány v závislosti na jejich rozhodnutí v takovém oboru studovat.

       S termínem odevzdání přihlášek jsou žáci seznamováni v průběhu září – října.

  • Formuláře přihlášek ke studiu a zápisových lístků nosí děti vyplněné zpět do školy kvůli tomu, abych je mohla zkontrolovat.

Vyplnění formulářů přihlášek je plně v kompetenci zákonných zástupců, to, že je třídní učitelé tisknou, je jejich dobrá vůle.

                                                                              Mgr. Zdeňka Voděrková, výchovná poradkyně.


Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

 

bude otevřena od 6:30 – 16:00 v těchto týdnech:

1....

Přijímací řízení - komentář k připomínkám

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a odevzdání dotazníků, které mi slouží jako zpětná vazba v mé práci...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800