Zápis do mateřské školy

Vloženo: 22.3.2019

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46,

294 41 Dobrovice

                          

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Dobrovice oznamuje:

 

zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se bude konat v budově mateřské školy

 

 

v pondělí  6. května 2019   od 12,30 hodin do 17,00 hodin.

 

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Dobrovice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

  I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let je předškolní vzdělávání povinné.

 

 II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Ve zvláštních případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.

 

1) Dítě, které dosáhne věku 5 let k 31. 8. kalendářního roku, kdy probíhá zápis a

    děti s odloženou školní docházkou.

2) Děti s trvalým pobytem v Dobrovici, v jejich místních částech a ve spádových

    obcích,  seřazeny od nejstaršího k nejmladšímu.

3) Děti,  které  nemají  trvalý pobyt  v  Dobrovici,  v jejich místních částech a ve

    spádových  obcích, seřazeny od nejstaršího k nejmladšímu.

Zákonní zástupci dítěte  přinesou s sebou:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
  • vyjádření lékaře,
  • platný průkaz totožnosti,
  • rodný list dítěte.

 

Žádost i přihlášku k předškolnímu vzdělávání si také  můžete vyzvednout v MŠ ve třídě Ptáčat od 15. 4. 2019  do 3. 5. 2019.

Zápis do MŠ probíhá od 12,30 hodin do 17,00 hodin a nezáleží na hodině, kdy se dostavíte k zápisu.

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Iveta Sedláčková

                                                                                      ředitelka školy

                                                                                                                                                                     


Přijímací řízení - komentář k připomínkám

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a odevzdání dotazníků, které mi slouží jako zpětná vazba v mé práci...

Schůzka rodičů dětí nově nastupujících do MŠ Dobrovice

Základní škola a mateřská škola Dobrovice vás zve na 

Informační schůzku rodičů dětí nově nastupujících do...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800