Zápis do mateřské školy

Vloženo: 22.3.2019

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46,

294 41 Dobrovice

                          

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Dobrovice oznamuje:

 

zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se bude konat v budově mateřské školy

 

 

v pondělí  6. května 2019   od 12,30 hodin do 17,00 hodin.

 

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Dobrovice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

  I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let je předškolní vzdělávání povinné.

 

 II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Ve zvláštních případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.

 

1) Dítě, které dosáhne věku 5 let k 31. 8. kalendářního roku, kdy probíhá zápis a

    děti s odloženou školní docházkou.

2) Děti s trvalým pobytem v Dobrovici, v jejich místních částech a ve spádových

    obcích,  seřazeny od nejstaršího k nejmladšímu.

3) Děti,  které  nemají  trvalý pobyt  v  Dobrovici,  v jejich místních částech a ve

    spádových  obcích, seřazeny od nejstaršího k nejmladšímu.

Zákonní zástupci dítěte  přinesou s sebou:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
  • vyjádření lékaře,
  • platný průkaz totožnosti,
  • rodný list dítěte.

 

Žádost i přihlášku k předškolnímu vzdělávání si také  můžete vyzvednout v MŠ ve třídě Ptáčat od 15. 4. 2019  do 3. 5. 2019.

Zápis do MŠ probíhá od 12,30 hodin do 17,00 hodin a nezáleží na hodině, kdy se dostavíte k zápisu.

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Iveta Sedláčková

                                                                                      ředitelka školy

                                                                                                                                                                     


Volné pracovní místo

Základní škola a mateřská škola Dobrovice přijme od 19. 8. 2019 učitele/ku do mateřské školy na plný úvazek....

Zápis do mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46,

294 41...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800