Zápis dětí do prvního ročníku

Vloženo: 12.2.2019

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 29441 Dobrovice,

tel.fax 326398338-9

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy  Dobrovice oznamuje, že

 

z á p i s

 

dětí, které mají zahájit školní docházku od 2. září 2019, se bude konat v budově I. stupně ZŠ

v Komenského ulici v Dobrovici.

 

ve středu            3. dubna 2019        v době od 14.00 do 17.00 hodin

 

ve čtvrtek           4. dubna 2019        v době od 14.00 do 17.00 hodin

 

Do 1. ročníku se zapisují děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Děti narozené později budou ve školním roce 2019/2020 zapsány pouze na žádost rodičů a po posouzení školní zralosti poradenským zařízením a odborným lékařem.

 

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přicházející s dítětem k zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte o jeden rok, předloží u zápisu žádost doloženou doporučujícím posouzením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Děti, které se nemohou ze závažných důvodů k zápisu dostavit, omluví rodiče u vedení školy. Náhradní termín zápisu bude 17. dubna 2019 od 14.00 do 16.00 hodin.

 

                                                                                           Mgr. Iveta Sedláčková, ředitelka školy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Den otevřených dveří v mateřské škole v Dobrovici

DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  V MATEŘSKÉ  ŠKOLE V DOBROVICI

 

Termín :     pondělí  26. srpna 2019

Čas:  ...

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

 

bude otevřena od 6:30 – 16:00 v těchto týdnech:

1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800