Informace k platbám na školní účet

Vloženo: 24.9.2018

Informace k platbám na školní účet

Vážení rodiče,

platby za družinu a kroužky plaťte podle Pokynů pro úhradu družiny a kroužků http://www.zsdobrovice.cz/cely-prispevek.php?id=229

Plaťte pouze výši částky uvedenou v rozpisu:

·        kroužek říjen až prosinec 2018 - 450,- Kč

·        družina září až prosinec 2018 - 600,- Kč.

Vždy uvádějte variabilní symbol žáka a specifický symbol družiny nebo kroužku! Jinak není možné vaši platbu správně přiřadit. 

 

Účet školy: 0484789369 / 0800


Změna účtování záloh stravného

Z důvodu změny ze strany České spořitelny jsme nuceni pozměnit účtování záloh stravného. Dosavadní způsob...

Informace k platbám na školní účet

Informace k platbám na školní účet

Vážení rodiče,

platby za družinu a kroužky plaťte podle Pokynů pro...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800