Zájezd do Velké Británie

Vloženo: 09.9.2018

Základní škola a mateřská škola Dobrovice pořádá pro žáky II. stupně zájezd

 

Za perlami Velké Británie

 

Termín zájezdu:   přelom dubna a května 2019

 

1.den:   Odjezd z České republiky do Brugg.

2.den:   Celodenní návštěva malebného města Bruggy. Dopoledne procházka historickým centrem s průvodcem (Grote Markt, zvonice Belfort, soudní palác, Bazilika Svaté krve, Begijnhof…) a projížďka na lodích po zdejších kanálech. Odpoledne návštěva Choco – Story Museum, muzea čokolády.  Večer ubytování na hotelu F1.

3.den:   Celodenní prohlídka jihoanglického města Brighton. Dopoledne prohlídka Sea Life Centre. Poté procházka uličkami The North Lanes a kolem Royal Pavillionu. Možnost návštěvy vyhlídkové věže i360. Večer strávíme na pláži a na zábavním mole Brighton Pier, kde naleznete i dětské casino. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Londýně.

4.den:   Celodenní návštěva hlavního města Velké Británie Londýna. Dopoledne prohlídka čtvrti City of Westminster. Pěší procházka kolem London Eye, Westminster Abbey, parlament, White Hall, královská garda, St. James´s Park, Buckinghamský palác, Piccadilly Circus, Leicester Square, Chinatown, Trafalgar Square). Odpoledne prohlídka stadionu Wembley. Večer návrat na ubytování.

5.den:  Výlet do univerzitního města Oxford a pěší prohlídka města s průvodcem (Christ Chrch College, High Street, Redcliff Camera, Clarendon Building, Carfax Tower atd.), poté projížďka na lodičkách a možnost nákupů. Odpoledne návštěva slavných Warner Bross Studií, které sloužily jako kulisa k natáčení filmové ságy o Harry Potterovi. Večer návrat na ubytování.

6.den:   Prohlídka nejstarší části Londýna City of London. Možnost návštěvy křižníku HMS Belfast a Shakespearova divadle The Globe. Dále pěší prohlídka Tower of London, Tower Bridge, Millenium Bridge, katedrála svatého Pavla,… Večer projížďka lodičkou do čtvrti Greenwich a focení s nultým poledníkem a královskou observatoří. Večer návrat zpět do České republiky.

7.den:   Návrat do České republiky v odpoledních hodinách.

 

Cena:   8290,- Kč(cena je kalkulována na min. 40 plně platících)

 

Cena zájezdu zahrnuje:

*dopravu zájezdovým autokarem a jeho přistavení k budově školy

*1x ubytování na hotelu F1 v severní Francii se snídaní

*3x ubytování v hostitelských rodinách v Londýně s plnou penzí (oběd formou balíčku

*komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storno zájezdu

*pojištění CK proti úpadku

*služby průvodce

*testy + kvízy + info materiály

 

Cena zájezdu nezahrnuje:   MHD a vstupy do navštívených objektů a atrakcí (rozpis viz níže)

 

Rozpis cen vstupů:

Projížďka na lodích Bruggy – 7 Euro

Choco Story Museum – 5 Euro

Sea Life Centre Brighton – 7 GBP

Vyhlídková věž i360 Brighton – 8,50 GBP

Wembley Stadium – 12 GBP

Warner Bross Studia – 30 GBP

HMS Belfast – zdarma

Globe – 8 GBP

Loď na Greenwich – 5 GBP

 

!Ceny vstupů jsou platné pro letošní rok, k 1.4. atrakce přeceňují, proto je možné, že se trochu navýší!

 

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu:

 

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč

 - ambulantní ošetření včetně léků, hospitalizace, repatriace 4 mil. Kč

- ošetření zubů max. 7 500 Kč

- náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby max. 25 000 Kč

pojištění zavazadel 18 000 Kč

úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč

pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč

pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku

pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.)  100% stornopoplatku

Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů než je onemocnění či závažní rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky:

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu

 b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu

 c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu

 d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu

e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.

 

 


Schůzka k zájezdu do Velké Británie

Dne 19.3.2019 se od 16:00 v učebně výtvarné výchovy uskuteční informační schůzka pro rodiče účastníků...

Zápis dětí do prvního ročníku

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 29441 Dobrovice,

tel.fax 326398338-9

 

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800