Zájezd do Velké Británie

Vloženo: 09.9.2018

Základní škola a mateřská škola Dobrovice pořádá pro žáky II. stupně zájezd

 

Za perlami Velké Británie

 

Termín zájezdu:   přelom dubna a května 2019

 

1.den:   Odjezd z České republiky do Brugg.

2.den:   Celodenní návštěva malebného města Bruggy. Dopoledne procházka historickým centrem s průvodcem (Grote Markt, zvonice Belfort, soudní palác, Bazilika Svaté krve, Begijnhof…) a projížďka na lodích po zdejších kanálech. Odpoledne návštěva Choco – Story Museum, muzea čokolády.  Večer ubytování na hotelu F1.

3.den:   Celodenní prohlídka jihoanglického města Brighton. Dopoledne prohlídka Sea Life Centre. Poté procházka uličkami The North Lanes a kolem Royal Pavillionu. Možnost návštěvy vyhlídkové věže i360. Večer strávíme na pláži a na zábavním mole Brighton Pier, kde naleznete i dětské casino. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Londýně.

4.den:   Celodenní návštěva hlavního města Velké Británie Londýna. Dopoledne prohlídka čtvrti City of Westminster. Pěší procházka kolem London Eye, Westminster Abbey, parlament, White Hall, královská garda, St. James´s Park, Buckinghamský palác, Piccadilly Circus, Leicester Square, Chinatown, Trafalgar Square). Odpoledne prohlídka stadionu Wembley. Večer návrat na ubytování.

5.den:  Výlet do univerzitního města Oxford a pěší prohlídka města s průvodcem (Christ Chrch College, High Street, Redcliff Camera, Clarendon Building, Carfax Tower atd.), poté projížďka na lodičkách a možnost nákupů. Odpoledne návštěva slavných Warner Bross Studií, které sloužily jako kulisa k natáčení filmové ságy o Harry Potterovi. Večer návrat na ubytování.

6.den:   Prohlídka nejstarší části Londýna City of London. Možnost návštěvy křižníku HMS Belfast a Shakespearova divadle The Globe. Dále pěší prohlídka Tower of London, Tower Bridge, Millenium Bridge, katedrála svatého Pavla,… Večer projížďka lodičkou do čtvrti Greenwich a focení s nultým poledníkem a královskou observatoří. Večer návrat zpět do České republiky.

7.den:   Návrat do České republiky v odpoledních hodinách.

 

Cena:   8290,- Kč(cena je kalkulována na min. 40 plně platících)

 

Cena zájezdu zahrnuje:

*dopravu zájezdovým autokarem a jeho přistavení k budově školy

*1x ubytování na hotelu F1 v severní Francii se snídaní

*3x ubytování v hostitelských rodinách v Londýně s plnou penzí (oběd formou balíčku

*komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storno zájezdu

*pojištění CK proti úpadku

*služby průvodce

*testy + kvízy + info materiály

 

Cena zájezdu nezahrnuje:   MHD a vstupy do navštívených objektů a atrakcí (rozpis viz níže)

 

Rozpis cen vstupů:

Projížďka na lodích Bruggy – 7 Euro

Choco Story Museum – 5 Euro

Sea Life Centre Brighton – 7 GBP

Vyhlídková věž i360 Brighton – 8,50 GBP

Wembley Stadium – 12 GBP

Warner Bross Studia – 30 GBP

HMS Belfast – zdarma

Globe – 8 GBP

Loď na Greenwich – 5 GBP

 

!Ceny vstupů jsou platné pro letošní rok, k 1.4. atrakce přeceňují, proto je možné, že se trochu navýší!

 

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu:

 

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč

 - ambulantní ošetření včetně léků, hospitalizace, repatriace 4 mil. Kč

- ošetření zubů max. 7 500 Kč

- náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby max. 25 000 Kč

pojištění zavazadel 18 000 Kč

úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč

pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč

pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku

pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.)  100% stornopoplatku

Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů než je onemocnění či závažní rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky:

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu

 b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu

 c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu

 d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu

e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.

 

 


Přijímací řízení - komentář k připomínkám

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a odevzdání dotazníků, které mi slouží jako zpětná vazba v mé práci...

Schůzka rodičů dětí nově nastupujících do MŠ Dobrovice

Základní škola a mateřská škola Dobrovice vás zve na 

Informační schůzku rodičů dětí nově nastupujících do...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800