Prohlášení školy k omezení používání mobilních telefonů

Vloženo: 03.9.2018

Prohlášení školy k omezení používání mobilních telefonů.

 

Vážení rodiče,

v těchto dnech jste obdrželi upravenou verzi „Souhlasu zákonného zástupce“. Jedním z bodů souhlasu je nově omezení používání mobilních telefonů v naší škole. Rádi bychom vám touto cestou objasnili důvody tohoto opatření.

Prvním důvodem omezení je opakovaný výskyt případů kyberšikany, která je namířena jak proti žákům, tak proti učitelům. Kyberšikana výrazně narušuje pocit bezpečí a jistoty žáků ve škole. Je také obtížně objasnitelná a jen těžko se hledá viník, a to i ve spolupráci s odborníky z řad Policie ČR. Doufáme, že opatření více zamezí tomuto negativnímu jevu.

Dalším, ale neméně důležitým důvodem je snaha podpořit komunikaci a soužití dětí ve škole. Hloučky osamělých hráčů zahleděných do telefonu o přestávkách jsou běžnou situací. Rádi bychom dětem nabídli jiné možnosti vyžití. Prostřednictvím třídních samospráv budou mít možnost podílet se na výběru přestávkových aktivit.

Samotné odložení telefonů budou organizovat třídní učitelé. Někteří již mají ve třídách postup zavedený, jiní jej teprve vytvoří. Žáci, kteří využívají šatní skříňky, budou telefony odkládat tam. Učitelé žáky s pravidly seznámí první školní den.

Předem děkujeme za pochopení a podporu. Doufáme, že opatření pomůže zlepšit soužití ve škole a přestože je omezující, bude pozitivním přínosem.


Přijímací řízení - komentář k připomínkám

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a odevzdání dotazníků, které mi slouží jako zpětná vazba v mé práci...

Schůzka rodičů dětí nově nastupujících do MŠ Dobrovice

Základní škola a mateřská škola Dobrovice vás zve na 

Informační schůzku rodičů dětí nově nastupujících do...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800