Učitelský sbor

 • Ing. Jana Čejková, ředitelka školy, uč. Aj
 • Mgr. Iveta Sedláčková, zástupkyně ředitelky školy, uč. Čj

Pedagogičtí pracovníci – 1. stupeň

 • Mgr. Útratová Julie, třídní učitelka 1.A
 • Mgr. Kalábová Miroslava, třídní učitelka 1.B
 • Gabriela Kašpárková, třídní učitelka 2.A
 • Mgr. Petra Lapuníková, třídní učitelka 2.B
 • Mgr. Čumpelíková Marcela, třídní učitelka 3.A
 • Mgr. Hovancová Margaréta, třídní učitelka 3.B
 • Mgr. Šilhavá Hana, třídní učitelka 4.A
 • Mgr. Petra Suchardová, třídní učitelka 4.B
 • Mgr. Zdeňka Voděrková, třídní učitelka 5.A, uč. Aj, SKN
 • Mgr. Kopřivová Eliška, třídní učitelka 5.B
 • Konývková Eva , učitelka Inf
 • Mgr. Suchomelová Lenka, učitelka Aj
 • Bc. Veronika Pospíšilová, učitelka Aj
 • Mgr. Eva Zvěřinová, učitelka Čj
 • Chuchválková Ludmila, asistentka pedagoga
 • Mgr. Šulcová Petra, asistentka pedagoga

Pedagogičtí pracovníci – 2. stupeň

 • Ing. Pavel Voděrek, třídní učitel 6.A, F, Př, Tv, Inf
 • Bc. Veronika Pospíšilová, třídní učitelka 6.B, Aj, CAJ
 • Mgr. Jana Dědinová, třídní učitelka 7.A, metodička prevence, Př, Ch
 • Mgr. Kateřina Sobotková, třídní učitelka 7.B, Čj, Nj, Aj
 • Mgr. Václava Štolcová, třídní učitel 8.A, M, F, SPr
 • Mgr. Eva Zvěřinová, třídní učitelka 8.B, Čj, Aj
 • Mgr. Jolana Nezbedová, třídní učitelka 9.A, D, Z
 • Mgr. Iveta Sedláčková, zástupce ředitele, Čj
 • Mgr. Zdeňka Voděrková, učitelka - Aj, Rj, výchovná poradkyně
 • Eva Konývková, učitelka - Inf, Hv, Tv
 • Mgr. Petra Šulcová, učitelka - Tv, Vv
 • Vita Kovářová, učitelka - M, Inf
 • Mgr. Jana Hanousková, učitelka - Hv
 • Mgr. Ondřej Koffer, učitel - Z, Tv, Vko
 • Eva Burianová, asistentka pedagoga

Ředitelské volno

Vedení školy oznamuje, že na dny 30. dubna a 7. května vyhlašuje ředitelské volno.

Volná pracovní místa

Základní škola a mateřská škola Dobrovice přijme kvalifikované učitelky/učitele na  první stupeň na 100%...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz