Učitelský sbor

 • Ing. Jana Čejková, ředitelka školy, uč. Aj
 • Mgr. Iveta Sedláčková, zástupkyně ředitelky školy, uč. Čj

Pedagogičtí pracovníci – 1. stupeň

 • Mgr. Útratová Julie, třídní učitelka 1.A
 • Mgr. Kalábová Miroslava, třídní učitelka 1.B
 • Gabriela Kašpárková, třídní učitelka 2.A
 • Mgr. Petra Lapuníková, třídní učitelka 2.B
 • Mgr. Čumpelíková Marcela, třídní učitelka 3.A
 • Mgr. Hovancová Margaréta, třídní učitelka 3.B
 • Mgr. Šilhavá Hana, třídní učitelka 4.A
 • Mgr. Petra Suchardová, třídní učitelka 4.B
 • Mgr. Zdeňka Voděrková, třídní učitelka 5.A, uč. Aj, SKN
 • Mgr. Kopřivová Eliška, třídní učitelka 5.B
 • Konývková Eva , učitelka Inf
 • Mgr. Suchomelová Lenka, učitelka Aj
 • Bc. Veronika Pospíšilová, učitelka Aj
 • Mgr. Eva Zvěřinová, učitelka Čj
 • Chuchválková Ludmila, asistentka pedagoga
 • Mgr. Šulcová Petra, asistentka pedagoga

Pedagogičtí pracovníci – 2. stupeň

 • Ing. Pavel Voděrek, třídní učitel 6.A, F, Př, Tv, Inf
 • Bc. Veronika Pospíšilová, třídní učitelka 6.B, Aj, CAJ
 • Mgr. Jana Dědinová, třídní učitelka 7.A, metodička prevence, Př, Ch
 • Mgr. Kateřina Sobotková, třídní učitelka 7.B, Čj, Nj, Aj
 • Mgr. Václava Štolcová, třídní učitel 8.A, M, F, SPr
 • Mgr. Eva Zvěřinová, třídní učitelka 8.B, Čj, Aj
 • Mgr. Jolana Nezbedová, třídní učitelka 9.A, D, Z
 • Mgr. Iveta Sedláčková, zástupce ředitele, Čj
 • Mgr. Zdeňka Voděrková, učitelka - Aj, Rj, výchovná poradkyně
 • Eva Konývková, učitelka - Inf, Hv, Tv
 • Mgr. Petra Šulcová, učitelka - Tv, Vv
 • Vita Kovářová, učitelka - M, Inf
 • Mgr. Jana Hanousková, učitelka - Hv
 • Mgr. Ondřej Koffer, učitel - Z, Tv, Vko
 • Eva Burianová, asistentka pedagoga

Školní akademie

Žáci a učitelé základní školy v Dobrovici 

Vás srdečně zvou

 na

XII. ŠKOLNÍ AKADEMII,

která se...

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 12. 6. 2018 15 hodin.

vstup zónou (budovou 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz