Přehled tříd

  • Školu navštěvuje ve školním roce 2017/2018 celkem 403 žáků v 17 třídách. Z toho je na I.stupni 253 žáků a na II. stupni 150 žáků. Celkem je v naší škole 208 chlapců a 195 dívek.
 
třída třídní učitel/ka chlapců dívek žáků celkem
1. A Mgr. Útratová Julie 17 10 27
1. B Mgr. Kalábová Miroslava 16 9 25
2. A Mgr. Kašpárková Gabriela 12 14 26
2. B Mgr. Lapuníková Petra 14 13 27
3. A Mgr. Čumpelíková Marcela 6 13 19
3. B Mgr. Hovancová Margaréta 8 13 21
4. A Mgr. Šilhavá Hana 15 13 28
4. B Mgr. Suchardová Petra 17 11 28
5. A Mgr. Voděrková Zdeňka 16 10 26
5. B Mgr. Kopřivová Eliška 12 14 26
6. A Ing. Voděrek Pavel 11 8 19
6. B Bc. Pospíšilová Veronika 6 11 17
7. A Mgr. Jana Dědinová 12 8 20
7. B Mgr. Kateřina Sobotková 11 9 20
8. A Mgr. Štolcová Václava 11 14 25
8. B Mgr. Zvěřinová Eva 10 13 23
9. A Mgr. Jolana Nezbedová 14 12 26

Zápis do první třídy

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 29441 Dobrovice,

tel.fax...

Pokyny pro úhradu kroužků, družiny za období únor - květen 2018

Číslo účtu je 0484789369/0800

Variabilní symbol je uveden v Bakalářích a v notýsku dětí.

Specifický...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz