Konzultační hodiny učitelů pro rodiče a žáky

  • Konzultační hodiny učitelů 1. stupně

třídní uč. 1.A Mgr. Útratová Julie 1. pondělí v měsíci 14:35 - 15:00
třídní uč. 1.B Mgr. Kalábová Miroslava 1. pondělí v měsíci 14:00 - 16:00
třídní uč. 2.A Mgr. Kašpárková Gabriela 1. úterý v měsíci 14:00 - 14:45
třídní uč. 2.B Mgr. Lapuníková Petra 1. pondělí v měsíci 14:00 - 14:45
třídní uč. 3.A Mgr. Marcela Čumpelíková 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:00
třídní uč. 3.B Mgr. Margaréta Hovancová 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:00
třídní uč. 4.A Mgr. Hana Šilhavá 1. pondělí v měsíci
třídní uč. 4.B Mgr. Suchardová Petra 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:00
vých. poradkyně Mgr. Voděrková Zdeňka každé pondělí 14:45 - 15:30
třídní uč. 5.A po tel. dohodě kdykoli
třídní uč. 5.B Mgr. Kopřivová Eliška 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:30
učitelka Mgr. Zvěřinová Eva 1. čtvrtek v měsíci 14:35 - 15:00
učitelka Vita Kovářová pátek 15:00 - 16:00
pouze po dohodě!
učitelka Konývková Eva po telefonické dohodě
učitelka Mgr. Suchomelová Lenka po telefonické dohodě

  • Konzultační hodiny učitelů 2. stupně

ředitelka školy Ing. Čejková Jana po telefonické dohodě
zástupce ředitele Mgr. Sedláčková Iveta každé pondělí 14:45 - 15:30
třídní uč. 6.A Ing. Voděrek Pavel 1. pondělí v měsíci 14:45 - 15:30
třídní uč. 6.B Bc. Veronika Pospíšilová každé pondělí 14:45 - 15:00
třídní učitelka 7.A Mgr. Dědinová Jana 1. pondělí v měsíci 14:45 - 15:15
metod. prevence
třídní uč. 7.B Mgr. Kateřina Sobotková 1. pondělí v měsíci 14:35 - 15:00
třídní uč. 8.A Mgr. Štolcová Václava každý čtvrtek 14:40 - 15:00
třídní uč. 8.B Mgr. Zvěřinová Eva 1. čtvrtek v měsíci 14:35 - 15:00
třídní uč. 9.A Mgr. Jolana Nezbedová každé pondělí 14:40 - 15:00
učitel Mgr. Ondřej Koffer 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:00
učitelka Mgr. Petra Šulcová 1. úterý v měsíci 14:35 - 15:00
učitelka Vita Kovářová pátek 15:00 - 16:00
pouze po dohodě!
vých. poradkyně Mgr. Voděrková Zdeňka každé pondělí 14:45 - 15:30
po tel. dohodě kdykoli
učitelka Konývková Eva po telefonické dohodě

  • Konzultační hodiny pro pedagogické pracovníky

vých. poradkyně Mgr. Voděrková Zdeňka pondělí a středa 7:00 - 7:30

Doporučujeme, aby se rodiče na konzultační hodiny objednali (telefonicky nebo přes systém Bakalář), učitel/ka si bude moci zjistit informace od ostatních vyučujících, připraví si materiály (písemky, zápisy z třídního deníku, …). Konzultace lze objednat po telefonické domluvě i v jiných dnech a hodinách.

Děkujeme

Náhradní termíny konzultací po telefonické dohodě, tel. 326 398 339, 736 629 574

Konzultační hodiny mohou využívat rodiče i žáci.

Doučování z fyziky - pátek od 12:50 Ing. Pavel Voděrek

Doučování z matematiky 1. stupeň - pátek od 12:45 - 13:45 Vita Kovářová

Doučování z matematiky 2. stupeň - pátek od 11:25 - 12:25 Vita Kovářová

Školní akademie

Žáci a učitelé základní školy v Dobrovici 

Vás srdečně zvou

 na

XII. ŠKOLNÍ AKADEMII,

která se...

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 12. 6. 2018 15 hodin.

vstup zónou (budovou 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz