Konzultační hodiny učitelů pro rodiče a žáky

  • Konzultační hodiny učitelů 1. stupně

třídní uč. 1.A Mgr. Útratová Julie 1. pondělí v měsíci 14:35 - 15:00
třídní uč. 1.B Mgr. Kalábová Miroslava 1. pondělí v měsíci 14:00 - 16:00
třídní uč. 2.A Mgr. Kašpárková Gabriela 1. úterý v měsíci 14:00 - 14:45
třídní uč. 2.B Mgr. Lapuníková Petra 1. pondělí v měsíci 14:00 - 14:45
třídní uč. 3.A Mgr. Marcela Čumpelíková 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:00
třídní uč. 3.B Mgr. Margaréta Hovancová 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:00
třídní uč. 4.A Mgr. Hana Šilhavá 1. pondělí v měsíci
třídní uč. 4.B Mgr. Suchardová Petra 1. úterý v měsíci 14:00 - 15:00
vých. poradkyně Mgr. Voděrková Zdeňka každé pondělí 14:45 - 15:30
třídní uč. 5.A po tel. dohodě kdykoli
třídní uč. 5.B Mgr. Kopřivová Eliška 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:30
učitelka Mgr. Zvěřinová Eva 1. čtvrtek v měsíci 14:35 - 15:00
učitelka Vita Kovářová pátek 15:00 - 16:00
pouze po dohodě!
učitelka Konývková Eva po telefonické dohodě
učitelka Mgr. Suchomelová Lenka po telefonické dohodě

  • Konzultační hodiny učitelů 2. stupně

ředitelka školy Ing. Čejková Jana po telefonické dohodě
zástupce ředitele Mgr. Sedláčková Iveta každé pondělí 14:45 - 15:30
třídní uč. 6.A Ing. Voděrek Pavel 1. pondělí v měsíci 14:45 - 15:30
třídní uč. 6.B Bc. Veronika Pospíšilová každé pondělí 14:45 - 15:00
třídní učitelka 7.A Mgr. Dědinová Jana 1. pondělí v měsíci 14:45 - 15:15
metod. prevence
třídní uč. 7.B Mgr. Kateřina Sobotková 1. pondělí v měsíci 14:35 - 15:00
třídní uč. 8.A Mgr. Štolcová Václava každý čtvrtek 14:40 - 15:00
třídní uč. 8.B Mgr. Zvěřinová Eva 1. čtvrtek v měsíci 14:35 - 15:00
třídní uč. 9.A Mgr. Jolana Nezbedová každé pondělí 14:40 - 15:00
učitel Mgr. Ondřej Koffer 1. pondělí v měsíci 14:40 - 15:00
učitelka Mgr. Petra Šulcová 1. úterý v měsíci 14:35 - 15:00
učitelka Vita Kovářová pátek 15:00 - 16:00
pouze po dohodě!
vých. poradkyně Mgr. Voděrková Zdeňka každé pondělí 14:45 - 15:30
po tel. dohodě kdykoli
učitelka Konývková Eva po telefonické dohodě

  • Konzultační hodiny pro pedagogické pracovníky

vých. poradkyně Mgr. Voděrková Zdeňka pondělí a středa 7:00 - 7:30

Doporučujeme, aby se rodiče na konzultační hodiny objednali (telefonicky nebo přes systém Bakalář), učitel/ka si bude moci zjistit informace od ostatních vyučujících, připraví si materiály (písemky, zápisy z třídního deníku, …). Konzultace lze objednat po telefonické domluvě i v jiných dnech a hodinách.

Děkujeme

Náhradní termíny konzultací po telefonické dohodě, tel. 326 398 339, 736 629 574

Konzultační hodiny mohou využívat rodiče i žáci.

Doučování z fyziky - pátek od 12:50 Ing. Pavel Voděrek

Doučování z matematiky 1. stupeň - pátek od 12:45 - 13:45 Vita Kovářová

Doučování z matematiky 2. stupeň - pátek od 11:25 - 12:25 Vita Kovářová

Ředitelské volno

Vedení školy oznamuje, že na dny 30. dubna a 7. května vyhlašuje ředitelské volno.

Volná pracovní místa

Základní škola a mateřská škola Dobrovice přijme kvalifikované učitelky/učitele na  první stupeň na 100%...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz