Základní informace

Oficiální název školy:

Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Adresa: Komenského 46, 294 41 Dobrovice
Typ organizace: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Dobrovice
Účet školy: 0484789369 / 0800
IČ: 750 34 981

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice „Učíme se pro zítřek“ č.j. ZŠD 348/2013, DODATEK č. 1 (od 1.9.2015), DODATEK č. 2 Vzdělávání žáků se SVP (od 1.9.2017)

Škola je plně organizovanou školou s 1. – 9. ročníkem.


Organizační složky školy:
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna
Kapacita školy:
 • celková kapacita školy: až 600 dětí
 • školní družina: 3 oddělení, 100 žáků
 • školní rok 2017/18 – 403 dětíVedení školy
 • Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková
 • Zástupkyně ředitelky: Mgr. Iveta Sedláčková
 • Vých. poradkyně: Mgr. Zdeňka Voděrková
 • Hospodářka: Olga Dočekalová
 • Účetní: Eva Šedivá
Personální zabezpečení
 • pedagogický sbor: 24 učitelek a 2 učitelé
 • školní družina - 3 vychovatelky
 • 6 správních zaměstnanců
 • 3 asistentky pedagoga


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Aleš Picl, MBA
 • tel: 602111670
 • e-mail: gdpr@awalking.cz

Školní akademie

Žáci a učitelé základní školy v Dobrovici 

Vás srdečně zvou

 na

XII. ŠKOLNÍ AKADEMII,

která se...

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 12. 6. 2018 15 hodin.

vstup zónou (budovou 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz