Základní informace

Oficiální název školy:

Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Adresa: Komenského 46, 294 41 Dobrovice
Typ organizace: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Dobrovice
Účet školy: 0484789369 / 0800
IČ: 750 34 981

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice „Učíme se pro zítřek“ č.j. ZŠD 348/2013, DODATEK č. 1 (od 1.9.2015), DODATEK č. 2 Vzdělávání žáků se SVP (od 1.9.2017)

Škola je plně organizovanou školou s 1. – 9. ročníkem.


Organizační složky školy:
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna
Kapacita školy:
 • celková kapacita školy: až 600 dětí
 • školní družina: 3 oddělení, 100 žáků
 • školní rok 2017/18 – 403 dětíVedení školy
 • Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková
 • Zástupkyně ředitelky: Mgr. Iveta Sedláčková
 • Vých. poradkyně: Mgr. Zdeňka Voděrková
 • Hospodářka: Olga Dočekalová
 • Účetní: Eva Šedivá
Personální zabezpečení
 • pedagogický sbor: 24 učitelek a 2 učitelé
 • školní družina - 3 vychovatelky
 • 6 správních zaměstnanců
 • 3 asistentky pedagoga

Ředitelské volno

Vedení školy oznamuje, že na dny 30. dubna a 7. května vyhlašuje ředitelské volno.

Volná pracovní místa

Základní škola a mateřská škola Dobrovice přijme kvalifikované učitelky/učitele na  první stupeň na 100%...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz