Mateřská škola

Kontakty a třídy

Vedoucí učitelka: Hana Babcová
Telefon: 326 387 226, 735 729 062
E-mail: msdobrovice@seznam.cz

Kapacita školy: 122 dětí
Počet tříd: 5 tříd, třídy jsou smíšené (Zabičky, Ptáčata – předškoláci)
Provoz MŠ: 6,30 - 16,00 hodin
Školné: 400 Kč, předškoláci neplatí
Stravné: 31 Kč na den

Naše třídy

  • Kancelář vedoucí učitelky - Hana Babcová, Tel. 326 387 226, 735 729 062
  • KOŤATA - Bc. Adéla Horáková, Klára Ježková, Tel. 735 729 058
  • ŽABIČKY - Alena Matesová, Jana Dlouhá, Tel. 735 729 061, 326 398 216,
  • MOTÝLCI - Alena Baldová, Lucie Kučerová, Tel. 735 729 059
  • BERUŠKY - Jaroslava Heřmanská, Iva Paříková, Tel. 735 729 060
  • PTÁČATA - Hana Babcová, Jana Graclová, Tel. 735 729 062, 326 387 226

Zaměstnanci MŠ

Vedoucí učitelka: Hana Babcová
Učitelky:Hana Babcová
Alena Baldová
Jana Dlouhá
Jana Graclová
Bc. Adéla Horáková, Dis.
Jaroslava Heřmanská
Lucie Kučerová
Klára Ježková
Alena Matesová
Iva Paříková
Asistent pedagoga: Dajána Šimíčková
Uklízečky: Monika Fortnerová
Lucie Paříková
Iveta Šmajstrlová
Jitka Budková
Pradlena: Monika Fortnerová

Zápis do první třídy

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 29441 Dobrovice,

tel.fax...

Pokyny pro úhradu kroužků, družiny za období únor - květen 2018

Číslo účtu je 0484789369/0800

Variabilní symbol je uveden v Bakalářích a v notýsku dětí.

Specifický...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz