Mateřská škola

"Všechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“
(Robert Fulghum)

Motto:

"Děti nechtějí být tiše, ale chtějí si povídat. Nechtějí sedět, ale být aktivní. Nechtějí monology, ale dialogy. Nechtějí být chváleny, ale chtějí uznání. Nechtějí pracovat rukama nebo hlavou, ale chtějí pracovat rukama i hlavou. Chtějí, aby byly chápány a ne souzeny. Nechtějí být nevytížené ani přetížené, ale každé dítě se chce učit podle svých schopností.“
(Christel Manske)

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola se nachází v kopci směrem k  Vinařicím. Byla otevřena v srpnu roku 1981 a fungovala jako samostatný objekt. Byly zde otevřeny tři třídy. K 1.1. 2003 se mateřská škola spojila se základní školou a stala se příspěvkovou organizací. Obě školy se nacházejí ve společném areálu, který je propojen zahradou.

Mateřskou školu tvoří čtyři pavilony. Tři pavilony slouží dětem, čtvrtý byl určen pro hospodářské účely. Všechny tři pavilony pro děti jsou typizované a v každém pavilonu se nachází třída, ložnice, šatna, WC, úklidová místnost, šatna pro zaměstnance a přípravna jídla. V hospodářském pavilonu se ze školní jídelny 4.1. 2007 vybudovala čtvrtá třída. Je zde třída, šatna dětí, WC, šatna pro zaměstnance a přípravna jídla. Dále se v hospodářském pavilonu nachází také prádelna se sušárnou a kancelář vedoucí učitelky. Z bytové jednotky s přístavbou byla vybudována v červenci 2014 pátá třída. Je zde herna, která slouží jako ložnice, jídelna s kuchyňskou linkou, šatnou dětí, WC pro děti, WC pro personál.

Mateřská škola se nachází v oploceném areálu. Děti mají dostatečný prostor pro hru na školní zahradě. V roce 2016 byla provedena revitalizace zahrady. Zahrada je zatravněná a osázená okrasnými keři. Cílem bylo zajistit příjemné zázemí pro aktivity dětí. Projekt respektoval stávající vzrostlou zeleň. Zahrada je vytvořena v přírodním stylu tak, aby vyhovovala zdravému vývoji a potřebám dětí, podněcovala jejich fantazii a tvořivost a splňovala nároky na bezpečnost.

Jsou zde vytvořena místa, ve kterých se mohou děti seznamovat s přírodou a kde mohou svobodně pozorovat živočichy, rostliny a zkoušet vlastní pěstitelské pokusy. Na zahradě máme čtyři pískoviště, vahadlové houpačky, skluzavky, lanové centrum, místo pro hraní fotbalu, různé prolézačky a venkovní učebnu. V zimě mohou děti bobovat na malém svahu.

Přístupová cesta je asfaltová.

Kapacita školy je 122 dětí.

Provoz mateřské školy 6:30 – 16:00 hodin

  • Školné: 400 Kč (neplatí předškoláci)
  • Stravné: 31 Kč na den

Den ve školce

6,30 - 8,00 Ranní hry (jazykové chvilky, smyslové hry, IP)
8,00 - 8,30 Ranní cvičení, pohybové chvilky
8,30 - 9,00 Hygiena, svačina
9,00 - 9,30 Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní, ve skupinkách i individuálně)
9,30 - 11,30 Pobyt venku
11,30 - 12,00 Hygiena, oběd
12,00 - 13,30 Hygiena, odpočinek, náhradní nespavé aktivity, individuální přístup
13,30 - 14,00 Hygiena, svačina
14,00 - 16,00 Odpolední zájmová činnost, hry dle zájmu, pokračování didaktických cílených
činností, individuální přístup
 

Doplňkový program

Logopedie - náprava vadné výslovnosti. Na nápravě vadné výslovnosti MŠ spolupracuje s klinickou logopedkou PaedDr. Horákovou.

Kontakty a třídy

Vedoucí učitelka: Hana Babcová
Telefon: 326 387 226, 735 729 062
E-mail: msdobrovice@seznam.cz

Kapacita školy: 122 dětí
Počet tříd: 5 tříd, třídy jsou smíšené (Žabičky, Ptáčata – předškoláci)
Provoz MŠ: 6,30 – 16,00 hodin
Školné: 400 Kč, předškoláci neplatí
Stravné: 31 Kč na den
Naše třídy
  • Kancelář vedoucí učitelky - Hana Babcová, Tel. 326 387 226, 735 729 062
  • KOŤATA - Bc. Adéla Horáková, Klára Ježková, Tel. 735 729 058
  • ŽABIČKY - Alena Matesová, Jana Dlouhá, Tel. 735 729 061, 326 398 216,
  • MOTÝLCI - Alena Baldová, Lucie Kučerová, Tel. 735 729 059
  • BERUŠKY - Jaroslava Heřmanská, Iva Paříková, Tel. 735 729 060
  • PTÁČATA - Hana Babcová, Jana Graclová, Tel. 735 729 062, 326 387 226

Zaměstnanci MŠ

Vedoucí učitelka: Hana Babcová
Učitelky:Hana Babcová
Alena Baldová
Jana Dlouhá
Jana Graclová
Bc. Adéla Horáková, Dis.
Jaroslava Heřmanská
Lucie Kučerová
Klára Ježková
Alena Matesová
Iva Paříková
Asistent pedagoga: Dajána Šimíčková
Uklízečky: Jitka Budková
Monika Fortnerová
Lucie Paříková
Iveta Šmajstrlová
Pradlena: Monika Fortnerová

Zápis do první třídy

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 29441 Dobrovice,

tel.fax...

Pokyny pro úhradu kroužků, družiny za období únor - květen 2018

Číslo účtu je 0484789369/0800

Variabilní symbol je uveden v Bakalářích a v notýsku dětí.

Specifický...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz