Mateřská škola

Novinky

Upozornění na včasné placení stravného a školného žáků mateřské školy

VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K MNOŽÍCÍ SE FINANČNÍ NEKÁZNI MUSÍME PŘISTOUPIT K RADIKÁLNÍMU ŘEŠENÍ. DĚTI, KTERÉ NEBUDOU MÍT ZAPLACENO STRAVNÉ A ŠKOLNÉ, NEBUDOU PŘIJATY RÁNO DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY. STRAVNÉ MUSÍ BÝT ZAPLACENO VŽDY DO KONCE PŘEDCHOZÍHO MĚSÍCE!!!

PŘÍKLAD: STRAVNÉ ZA ZÁŘÍ MUSÍ BÝT ZAPLACENO DO 31. SRPNA. STRAVNÉ ZA ŘÍJEN MUSÍ BÝT ZAPLACENO DO 30. ZÁŘÍ. STRAVNÉ NA LISTOPAD DO 31. ŘÍJNA ………

NEJEDNÁ SE O ŽÁDNÉ DISKRIMINUJÍCÍ OPRATŘENÍ.

RODIČŮ, KTEŘÍ MAJÍ STRAVNÉ A ŠKOLNÉ ZAPLACENO, SE TOTO ROZHODNUTÍ VŮBEC NETÝKÁ.

Zápis do první třídy

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 29441 Dobrovice,

tel.fax...

Pokyny pro úhradu kroužků, družiny za období únor - květen 2018

Číslo účtu je 0484789369/0800

Variabilní symbol je uveden v Bakalářích a v notýsku dětí.

Specifický...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz